Margot Cloet: ‘Voor minister Beke is het nú het moment om in te grijpen’

Margot Cloet © Belga
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Over de stijgende prijzen in de woonzorgcentra zegt Margot Cloet: ‘Er moet zo snel mogelijk een systeem komen dat zorgpremie en zorgbudgetten koppelt aan inkomen of vermogen.’

Het Zorgbedrijf Antwerpen wil de dagprijs in zijn woonzorgcentra (wzc’s) met ruim 8 procent indexeren. De reden zijn de vele gestegen kosten, onder andere de torenhoge energieprijzen. Daardoor zou de gemiddelde prijs op bijna 2000 euro per maand komen, wat een flink stuk boven het gemiddelde pensioen van 1250 euro ligt. Het agentschap Zorg en Gezondheid moet de verhoging nog goedkeuren, maar de wzc’s kregen van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de toelating om twee keer per jaar hun prijzen te indexeren. Ongetwijfeld zullen nog meer wzc’s hun prijs verhogen. In Vlaanderen zijn er ongeveer 800 wzc’s. Margot Cloet is gedelegeerd bestuurder van koepelorganisatie Zorgnet Icuro, waarbij ook 300 wzc’s horen.

Zullen ook de 300 wzc’s van Zorgnet Icuro hun dagprijs fors verhogen?

MARGOT CLOET: Ik denk niet dat alle wzc’s hun prijs met 8 procent zullen verhogen. De levensduurte stijgt voor iedereen, dus ook voor wzc’s. Bovendien geldt de federale btw-verlaging naar 6 procent op energie niet voor die instellingen. Ook de personeelskosten stijgen en de overheidssubsidiëring dekt een aantal kosten niet. Wzc’s mogen wel twee keer per jaar hun prijs indexeren, maar niet elk wzc doet dat. Sommige wzc’s zijn vandaag al duurder en andere hebben nog maar net geïndexeerd. Het zal afhangen van hun financiële situatie en hoe ze hun wzc organiseren.

Vanuit de Vlaamse oppositiepartijen is er al langer forse kritiek op de betaalbaarheid. Welke doorsneegepensioneerde zal dat nog kunnen betalen?

CLOET: Dat is ook onze grote zorg, maar je kunt een wzc toch evenmin over de kop laten gaan? Er zijn vandaag al wzc’s waar je 1800 euro of meer betaalt. Maar ook pensioenen worden geïndexeerd. Mensen met een hoger pensioen kunnen zelfs meer overhouden aan die indexering dan wat een eventuele stijging van de dagprijs hen kost. In het systeem van de Vlaamse sociale bescherming betaalt iedereen een jaarlijkse zorgpremie van 54 euro. Daarmee wordt onder andere het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en voor ouderen met zorgnood gefinancierd. Wij stellen voor om zowel die zorgpremie op te trekken als de zorgbudgetten te koppelen aan het vermogen of minstens het inkomen van de gepensioneerde. De sterkste schouders dragen dan de zwaarste lasten en dat zou voor álle sociale instrumenten moeten gelden. Dat hele Vlaamse sociale instrumentarium kan en moet je dus optimaliseren.

Zetten de aangekondigde prijsverhogingen de deur niet open voor harde prijsconcurrentie tussen wzc’s, met eventuele gevolgen voor ongelijke kwaliteit van de zorg?

CLOET: Prijsconcurrentie is inderdaad een risico. We moeten vermijden dat we wzc’s krijgen waar alleen nog bemiddelde ouderen worden opgevangen en de rest uit de boot valt. Dat kan de overheid ondervangen door die koppeling aan inkomen of vermogen.

Heeft de prijsverhoging ook niet te maken met de lagere bezettingsgraad na de massale covidsterfte in wzc’s? Er zijn blijkbaar nogal wat lege kamers en die zetten het rendement onder druk.

CLOET: Dat kan er zeker mee te maken hebben, want er is wel wat leegstand. Maar op lange termijn hebben we al die plaatsen nodig. Vandaag zijn er in Vlaanderen ongeveer 212.000 vijfentachtigplussers. Tegen 2035 zullen we ongeveer 300.000 hoogbejaarde mensen hebben. Die plaatsen zullen dus broodnodig zijn en de huidige lege kamers zullen zelfs niet volstaan. Er zullen nog meer plaatsen moeten bijkomen.

Het zorgbudget van 130 euro is al tien jaar hetzelfde en minister Beke zou tegen 2024 financieel zwakkere bewoners een zorgbudget van zo’n 500 euro per maand geven. Is dat allemaal niet too little too late?

CLOET: Die 130 euro is niet geïndexeerd en ook niet afhankelijk van je inkomen. Ik denk ook dat men het plan voor 2024 beter sneller uitvoert. De stijgende dagprijzen worden anders een rem op de toegankelijkheid voor mensen met lagere pensioenen. Die mensen kunnen vaak ook niet terugvallen op mantelzorg. Het is nu het moment voor minister Beke om in te grijpen en zo snel mogelijk een systeem van zorgpremie en zorgbudgetten te koppelen aan inkomen of vermogen.

In het eerste jaar van de pandemie bepleitte u de dringende nood aan een investeringsplan van 1,5 miljard euro, waarvan 500 miljoen in deze legislatuur. Is dat realistisch met de bestaande begrotingstekorten, ook in Vlaanderen?

CLOET: Er is intussen bijna 400 miljoen geïnvesteerd, vooral in het optrekken van de personeelsnorm en een nieuw loonsysteem. Maar dat zal niet voldoende zijn. De volgende regering zal op dat pad verder moeten als ze wil vermijden dat steeds meer mensen moeten aankloppen bij het OCMW.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content