Mahdi wil noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen, Weyts broedt op maatregelen voor kinderen

Sammy Mahdi (CD&V) op 25 november 2021. © Belga

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vraagt de regering om de federale fase van het crisisbeheer af te kondigen. Intussen denkt Vlaams minister van Onderwijs eraan om Oekraïners die al langer in ons land verblijven in te schakelen op de scholen.

Mahdi maakt zich ernstig zorgen over de nood aan opvangplaatsen. Hij lanceerde het initiatief #plekvrij – enerzijds om de spontane burgersolidariteit te omarmen en anderzijds om steden en gemeenten te activeren. Maar niettemin zal huisvesting een ‘immense uitdaging’ blijven, aldus de CD&V’er. Hij denkt dat er nood zal zijn aan grote opvangstructuren in elke provincie en die moet er op korte termijn kunnen staan. Mahdi beseft hoe groot de uitdaging is voor Vlaanderen en Wallonië. ‘De federale regering kan indien nodig bijspringen’, legt hij uit.

Huisvesting is in principe een bevoegdheid van de regio’s, maar Mahdi predikt vooral samenwerking. Hij benadrukt dat de voorbije dagen heel goed rond de tafel is gezeten met de Vlaamse regering en prijst daarbij de houding van minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Bart Somers (Open VLD). De staatssecretaris verwacht dat tegen volgende week een beroep kan worden gedaan op een grotere capaciteit voor de registratie van de vluchtelingen. Vandaag gebeurt dat in het voormalige ziekenhuis Jules Bordet, maar Mahdi overlegt met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) over een grotere site. Daarbij wordt gekeken naar de regio van de Heizel.

Weyts

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet er op zijn beurt meer heil in Oekraïners die al langer in ons land wonen in te schakelen in de scholen, dan een beroep te doen op leraren die deel uitmaken van de vluchtelingenstroom.

De komst van Oekraïners die de Russische oorlog in hun land ontvluchten, zal ook het onderwijs in ons land voor uitdagingen plaatsen. Het kabinet-Weyts heeft van de luwte van de krokusvakantie gebruik gemaakt om een pakket maatregelen voor te bereiden. De minister hoopt die snel te kunnen afkloppen binnen de schoot van de Vlaamse regering, om ze nadien door te praten met het onderwijsveld en de lokale structuren.

In afwachting van een definitieve beslissing, houdt de N-VA’er nog een slag om de arm over hoe een en ander er concreet zal uitzien. Wel wordt gedacht aan mobiele units – zeg maar: containerklassen – waarmee snel aan de slag kan worden gegaan, maar ook aan snellere procedures voor de organisatie van Okan-klassen (voor anderstalige nieuwkomers), extra omkadering voor kleuters, leerlingenvervoer, zomerklassen, enzovoort. De topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve opperde eerder om tijdelijk onderwijs te voorzien voor kinderen en jongeren met leraren die mee gevlucht zijn uit Oekraïne.

Minister Weyts volgt die piste niet. Er lopen al gesprekken met de Oekraïense ambassade om gebruik te maken van het netwerk van Oekraïners die al langer in ons land verblijven en die Nederlands spreken. Weyts vermoedt immers dat leraren die mee op de vlucht sloegen, wel even andere zorgen hebben. Bovendien wil hij de lijn aanhouden dat les wordt gegeven in het Nederlands. Dat gebeurt altijd met vluchtelingen, aldus de minister, die daarbij ook aanvoert dat je onmogelijk kan voorspellen hoe lang de kinderen zullen blijven.

Partner Content