Een goede raad van Zwarte Woensdag : laat uw bivakmuts en uw riotgun maar rustig liggen waar ze liggen. Gebruik Daisy om de bank te overvallen.
...

Een goede raad van Zwarte Woensdag : laat uw bivakmuts en uw riotgun maar rustig liggen waar ze liggen. Gebruik Daisy om de bank te overvallen.De ingenieur beslist om het computerprogramma voor de weefgetouwen niet te herschrijven. Rotzooi, zo'n werk. Bij het minste kruipen er fouten in, die de machines laten dansen. Bovendien, de oude software doet het nog meer dan behoorlijk. Of maakte het bedrijf verleden jaar geen winst, misschien ? Een nieuwe publiciteitscampagne voor levensverzekeringen hoeft niet, vindt de reclamechef. De concurrenten zouden daar wel eens van kunnen meeprofiteren. De verkoopsverantwoordelijke trekt niet naar de handelsbeurs. Stomweg vergeten. So what ? Klanten die willen kopen, weten hem wonen. Dat noodzakelijke nieuwe kaderlid is niet aangeworven. Het hoofd van de selectiedienst twijfelt tussen twee brillante sollicitanten. Hij maakt liever geen verkeerde keuze. Eigenlijk maar best dat ook de journalist zijn artikel niet schrijft. Stel je voor dat zijn scoop een recht van antwoord veroorzaakt ! De ingenieur, de reclamechef, de verkoopsverantwoordelijke, het hoofd van de selectiedienst, de journalist : alle vijf rekenen ze op hun dertiende maand en een bonus. Want, luidt hun redenering : ?Ik heb toch geen fouten gemaakt. Niets liep verkeerd.? Dat human resources management, dat kaderleden verplicht hun doelstellingen op een briefje te schrijven en hen onderwerpt aan een beschamende evaluatie door de chef, dat is Amerikaanse nonsens. Zoiets ondermijnt de Europese verzorgingsstaat. Dan liever het oudmodische personeelsbeleid : ?Hoezo zin voor initiatief en creativiteit ? Bij ons worden de fouten bestraft. Maak er dus geen als je carrière je lief is.? En dat werkt ook. Bijvoorbeeld, ?als u mij toestaat, meneer de voorzitter,? bij justitie, toch een behoorlijk groot bedrijf. De balans van Vrouwe Justitia sukkelt met het doen en laten. Het doen laten is voor de loopbaan veiliger dan het laten doen. Zin voor initiatief en creativiteit ontstemmen de oversten. Ze zijn zelfs misdadig. Neem nu Daisy. Die was toch redelijk creatief. Zij had bivakmuts noch riotgun vandoen om haar bank drie miljard frank lichter te maken met een beetje wet-Lejeune kan zij daar nog een aardige tijd van genieten onder de palmbomen op een (fiscaal) paradijs. Rijkswachters die met hun loeiende en flitsende Pontiac's Het Geld escoteren alsof het het heilig sacrament zelf was, maken zich alleen maar belachelijk. Commissie-Renault bisWat voorafging : Nog altijd kon de parlementaire onderzoekscommissie-Renault niet vaststellen wie wat wanneer wist over de voorgenomen sluiting van Renault-Vilvoorde. Na een confrontatie tot op het bot tussen de federale premier Jean-Luc Dehaene en de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande kon de voorzitter slechts besluiten dat één van hen beiden de waarheid niet sprak. Aangezien op het voorhoofd van de minister-president een groot zwart kruis was verschenen, achtte de commissie het wijselijk om de dysfuncties in een tweede confrontatie bloot te leggen. DE VOORZITTER : Wanneer hebt u van de heer Schweitzer vernomen dat de fabriek dicht moest ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Dat was enneuh dit kanneuh geen toeval zijneuh voor een stuk vier maanden in de advent vóór onze Vlaamse feestdag, wanneer wij het fiere bewustzijn van de Vlaamse identiteit bevestigen door de prijs voor de economische verankering naar een Vlaamse ondernemer toe waar te maken. DE VOORZITTER : En wat was uw antwoord ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Dat het ergens met aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid naar de toekomst toe storm op zee zou worden, en voor een stuk blijf ik daar bij. Alle gekheid op een stokje, ergens moest iemand toch zijneuh verantwoordelijkheid nemeneuh en de beslissing in de groep te gooien. Ik was voor een stuk de meningeuh toegedaan dat dit de heer Schweitzer moesteuh zijn. Hij was begonnen, ikkeuh niet. DE VOORZITTER : Begreep u dat, meneer Schweitzer ? DE HEER SCHWEITZER :Non.DE VOORZITTER : Waarom moest de heer Schweitzer meteen, zonder overleg te houden, de werknemers de sluiting meedelen ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Om de kennisweerbaarheid van de werknemers over dezeuh terroristischeuh kaakslag van Frankrijk naar Vlaanderen toe voor een stuk te verhogen, zodatteuh ook de juistheid van mijn beleideuh over de economische verankering van onze Vlaamse bondsstaat ergens nog feller zou zijn bevestigd geworden geweest, ook voor een stuk naar het debat over de verlaging van de arbeidskosten toe, dat spreekt. DE VOORZITTER : De heer Van den Brande heeft u dus niet aangeraden om, zoals de wet nochtans voorschrijft, met het meedelen van de beslissing te wachten tot u de zaak in de ondernemingsraad kon brengen ? DE HEER SCHWEITZER :Non.DE VOORZITTER : Toen u premier Dehaene hierover inlichtte, wat was zijn antwoord ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Aangezien het taalgebruik van de premier naar onze Vlaamse cultuur toe ergens geen sieraad is, verkies ik het antwoord achter gesloten deuren te verstrekken. DE VOORZITTER : Meneer Schweitzer, u wijzigt uw verklaringen niet ? DE HEER SCHWEITZER :Non.DE VOORZITTER : U blijft ook bij uw verklaring, meneer Van den Brande ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Ergens voor een stuk moet ik als Vlaming niet beschaamd zijn om naar mijn antwoord toe de waarheid te handhaven. DE VOORZITTER : Is dat dan ja of nee ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Inderdaad. HerexamenVraagstukken. Als een bank eerst voor 850 miljoen en dan voor 3,5 miljard frank wordt opgelicht, hoeveel valutadagen moet ze dan bij haar klanten in rekening brengen om haar winst toch nog met 13 procent te laten stijgen ? Literatuur. Bert Anciaux offert een deel van zijn vrije tijd voor ons op om een boek te schrijven. Wat doet hij dan met de rest van zijn vrije tijd : a. een nieuwe partij oprichten met Guy Verhofstadt ; b. slempen in het café ; c. op bivak gaan met de chiro ? Aardrijkskunde. Noem de buurlanden van Zaïre. In welke daarvan is staatssecretaris Reginald Moreels niet welkom ? Reken uit hoe lang het nog duurt vooraleer hij zich nergens meer zal kunnen vertonen, rekening houdend met het feit dat de Rwandacommissie in de Senaat nog tot volgende maand aan de slag blijft ? Kunstgeschiedenis. Hoe komt het dat de schilderijen van Claude Monet een beetje wazig zijn ? Was dat omdat Monet dacht ook zonder bril te kunnen schilderen, omdat spraakwaterval Jan Hoet hem zo zenuwachtig maakte dat hij niet meer binnen de lijntjes kon kleuren of omdat hij vond dat een impressie al volstond ? Wiskunde. Als de verdeeldheid binnen de CVP twee keer zo groot is als die binnen de VLD, maar als het gezag van Herman De Croo slechts één derde bedraagt van dat van Jean-Luc Dehaene, hoe lang duurt het nog vooraleer de liberalen weer tot de regering zullen kunnen toetreden ? Nederlands. Marc Verwilghen wijt de moeilijkheden in de onderzoekscommissie-Dutroux aan ?het monster van de partijpolitiek?. Welke stijlfiguur gebruikt hij daarmee : een pleonasme, een hyperbool of een eufemisme ? SesamstraatERNIE : Hee, Bert ! Bert ! Wat voor 'n gek ding heb jij daar ? BERT : Dat is een boek, Ernie. Dat heb ik zelf geschreven. ERNIE : Oh, en wanneer dan wel, Bert ? BERT : In mijn vrije tijd, Ernie. Die heb ik voor een deel aan jou opgeofferd. Mijn boek heet : ?Kinderen van de hoop?. ERNIE : Dat vind ik nou lief van jou, Bert ! En wat staat er dan wel in ? BERT : Het staat vol gedachten, Ernie. Die heb ik allemaal opgeschreven. ERNIE : Gedachten, Bert ? Zitten die dan niet in jouw hoofd ? BERT : Jawel, maar nu staan ze ook in dit boek. ERNIE : Maar ze zitten ook nog in jouw hoofd, Bert ? En het zijn net dezelfde ? BERT : (Ongeduldig :) Ja-aa, Ernie. ERNIE : Heb jij jouw gedachten dan gekloond, Bert ? BERT :(Zucht.) Nou. Als je het zo wil noemen. ERNIE : Laat es effe kijken, Bert. Hihi, het lijken wel lettertjes, die gedachten van jou. Hee, ik kan ze zelfs lezen : ?Er... was... eens...? Goed van mij, vin-je niet, Bert ? Ik kan jouw gedachten lezen ! Hihi ! Gaan we nu met bal spelen, Bert ? Bert ? BERT : Hé, toe nou, Ernie, waarom lees je nou niet verder in mijn boek ? ERNIE : Ik kan niet, Bert. BERT : En waarom dan niet, Ernie ? ERNIE : Ik heb geen vrije tijd, Bert. Bijdragen : Guido de Spiegelaere, Marc Reynebeau Mars voor werk (Foto : Patrick De Spiegelaere)