Je kunt er gif op innemen: dit voorjaar komt de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV met onrustbarende cijfers over de uitgaven in de gezondheidszorg. Niemand heeft daar een Madame Soleil voor nodig, want samen met de zwaluwen komt er elk jaar een gelijksoortige onheilstijding. Lente 1999 raamde de Dienst de uitgaven voor dit jaar op 500,6 miljard frank. Het bedrag - in het jargon de technische raming - lag toen boven alle normen. Maar later komt daar dan de zogenaamde behoefteraming bij. Dat is een begrotingsoefening die rekening houdt met de desiderata van alle betrokkenen uit de sector. De uitkomst van dat cijferwerk: 508,1 miljard uitgaven voor 2000.
...

Je kunt er gif op innemen: dit voorjaar komt de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV met onrustbarende cijfers over de uitgaven in de gezondheidszorg. Niemand heeft daar een Madame Soleil voor nodig, want samen met de zwaluwen komt er elk jaar een gelijksoortige onheilstijding. Lente 1999 raamde de Dienst de uitgaven voor dit jaar op 500,6 miljard frank. Het bedrag - in het jargon de technische raming - lag toen boven alle normen. Maar later komt daar dan de zogenaamde behoefteraming bij. Dat is een begrotingsoefening die rekening houdt met de desiderata van alle betrokkenen uit de sector. De uitkomst van dat cijferwerk: 508,1 miljard uitgaven voor 2000. Na marathonzittingen kwam er een begroting uit de bus van 500,7 miljard frank voor 2000. Tot ongenoegen van de grote ziekenfondsen: de christelijke bond stemde tegen deze begroting, de socialistische onthield zich. De 500,7 miljard betekenen dat er dit jaar voor afgerond 7,5 miljard bespaard moet worden. Maar de regering - de telkens weer ontsporende begrotingen indachtig - nam het zekere voor het onzekere. Ze voerde voor 2000 nog een bijkomende reeks besparingen van 2 miljard door. Dat zal nodig zijn, want intussen blijkt dat er wellicht nieuwe uitgaven komen. De christelijke ziekenfondsen vragen bijvoorbeeld een verhoging van de tegemoetkomingen aan invaliden, er zou meer geld naar patiënten met incontinentieproblemen moeten gaan en een aantal ziekten dienen erkend als 'chronisch', wat sinds 1999 recht geeft op een aanvullende vergoeding. Nieuwe besparingen versus nieuwe uitgaven; het illustreert perfect dat de begroting voor gezondheidszorg elk jaar een ongemeen moeilijke evenwichtsoefening is. Volgens Marc Justaert, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, zal dat in de toekomst niet veranderen. "Een grote hervorming die voor de komende tien of twintig jaar een veilige financiering op poten zet, kan niet. Zo'n operatie zou geen omwenteling zijn, wel een afbraak van ons systeem. Dus blijft het zoeken naar een evenwicht en dat is elk jaar opnieuw vechten." Een groot deel van de aangekondigde besparingen slaat op de geneesmiddelensector. Maar er is voor dit jaar nog iets anders op komst: de medische prestaties zullen onder de loep worden genomen. Justaert: "Dit heet: meer financiële verantwoordelijkheid voor de betrokkenen. Het betekent dat wij nu eens echt moeten gaan kijken naar onder andere het voorschrijfgedrag van geneesheren. Een huisarts weet niet wat zijn collega's uitrichten. Iedereen doet gewoon zijn ding. Maar dankzij de informatica kunnen we perfect de onderlinge verschillen aantonen. Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen. Ziekenhuis A rekent een veelvoud van prestaties aan voor eenzelfde aandoening als B. Die verschillen moeten wij dringend gaan bekijken." Het grote probleem in de gezondheidszorg wordt dit jaar wellicht een nieuwe pijler in de sociale zekerheid: de zorgverzekering, waarvan de invoering is uitgesteld tot 1 januari 2001. Het Vlaamse regeerakkoord - dit is een zogenaamde persoonsgebonden materie - haakt in op de vergrijzing van de bevolking en hecht vandaar nogal wat belang aan deze noviteit. Het gaat om tegemoetkomingen aan mensen die - vooral door hun ouderdom - extra zorgbehoevend zijn: zij hebben gezins- of bejaardenhulp nodig, moeten warme maaltijden aan huis krijgen, geven geld aan alarmtoestellen en ander materiaal. Volgens Justaert staan de ziekenfondsen technisch klaar om deze nieuwe verzekering aan te bieden, maar "blijven er nog een hele reeks van cruciale vragen onopgelost". Onder andere hoe men deze verzekering zal financieren (bijdragen, algemene middelen...). Of welke kosten er (gedeeltelijk) terugbetaald zullen worden. Deze zorgverzekering komt er dus, maar hoe ze er zal uitzien, moet in de loop van dit jaar nog helemaal worden bedisseld.J.G.