'Kiezen voor een universiteit doe je met gezond verstand. Eerst kiezen welke studie je past, dan voor de plaats waar je studeert. De Universiteit Gent heeft toch wel een paar troeven. Het is een democratische universiteit die haar slogan uit de jaren zestig, Voor alle studenten toegankelijk, nog altijd waarmaakt. Dat geldt bij voorbeeld al voor de rekrutering, die zeker niet elitair is. We hebben het hoogste aantal beursstudenten van alle Vlaamse universiteiten en daar zijn we fier op. Democratisch wil ook zeggen dat er veel inspraak is. Dat stud...

'Kiezen voor een universiteit doe je met gezond verstand. Eerst kiezen welke studie je past, dan voor de plaats waar je studeert. De Universiteit Gent heeft toch wel een paar troeven. Het is een democratische universiteit die haar slogan uit de jaren zestig, Voor alle studenten toegankelijk, nog altijd waarmaakt. Dat geldt bij voorbeeld al voor de rekrutering, die zeker niet elitair is. We hebben het hoogste aantal beursstudenten van alle Vlaamse universiteiten en daar zijn we fier op. Democratisch wil ook zeggen dat er veel inspraak is. Dat studenten proffen evalueren, is normaal. En tegelijk betekent het ook: veel vrijheid. We nemen onze studenten ernstig en we nemen onze staf ernstig. Vandaar dat ons examenreglement bijvoorbeeld veel bescherming biedt aan studenten, die trouwens inspraak hebben in het opstellen van het examenrooster. Tegelijk beslissen de faculteiten zelf over een semester- of jaarsysteem. Die gedecentraliseerde aanpak ligt wat in de cultuur van de universiteit. De RUG is ook altijd een pluralistische universiteit geweest. Dat wordt vaak ten onrechte verward met vrijzinnigheid. Maar voor ons is dat radicaal respect voor elke overtuiging. Dat is ook bekend: we krijgen sinds lang veel studenten uit het vrij onderwijs en onze afgestudeerden raken gemakkelijk aan de slag in het katholieke net. We maken daar niet veel lawaai rond. Net zo min als rond onze kwaliteit. Ook op dat punt zijn we een no-nonsense-universiteit. De RUG heeft een volledig studieaanbod, waarbij het accent vooral ligt op zelfstandigheid van de studenten en kwaliteit in de opleiding. We geven hier hoogstaande basisopleidingen die vertrouwen wekken bij de buitenwereld. Er zijn veel initiatieven van gestructureerde begeleiding van studenten: een brede waaier van studie- en loopbaanadvies, monitoraten en studiebegeleiding. Maar de geïntegreerde begeleiding van de studenten primeert. Goed onderwijs is de basis, begeleiding door wie zal ondervragen de beste begeleiding. Lesgevers hebben spreekuren en zijn vlot bereikbaar via e-mail. Het is trouwens opvallend dat proffen na een debatavond gewoon blijven napraten met de studenten. Niet dat studenten zitten te wachten op proffen die deelnemen aan hun studentenleven. We zijn terecht trots op onze internationaal bekende wetenschappers en een aantal centers of excellence. Maar ook dáár maken we geen barnumcampagne van. We zien trouwens dat het niet nodig is: Gent groeit explosief sinds 1987, één op de drie eerstejaars in Vlaanderen kiest voor de Universiteit Gent. De vlotte bereikbaarheid van de stad Gent speelt daarin mee. Voor heel Oost- en West-Vlaanderen en voor grote delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is Gent gemakkelijk bereikbaar. En Gent is natuurlijk een bruisende stad. Het is ook een echte stad, met industrie, diensten, cultuur en onze universiteit.'