PHILIP VANDEVYVER
...

PHILIP VANDEVYVER ?Wij zijn naar de rechtbank gestapt in de hoop dat er eindelijk orde op zaken wordt gesteld binnen de sector.? Dat zegt Philip VandeVyver, erevoorzitter van de Unie van Belgische Ambulancediensten, de beroepsvereniging van 45 van de circa 250 diensten die over heel België ziekenvervoer organiseren.?Het ziekenvervoer in België is verdeeld over openbare diensten de brandweer, bijvoorbeeld de Kruisdiensten, waarvan het Rode Kruis er een is, en de privé-ambulancediensten. Bij het Rode Kruis gaan onbetaalde vrijwilligers met de ambulances mee. Dat vermindert de prijs van het vervoer meer dan gevoelig. Iedereen weet hoe hoog de loonkost in België is, zeker voor geschoold personeel. Het gaat dus duidelijk om concurrentievervalsing, zoals de rechtbank ook vond. Geen wonder dat het Rode Kruis grote delen van de markt inpalmde. Dat verklaart trouwens waarom in rurale gebieden geen privé-diensten voor ziekenvervoer meer bestaan. Ze konden in dunbevolkte gebieden de concurrentie helemaal niet aan. Een ander punt is dat we al jaren smeken om een ernstige wettelijke regeling van het niet-dringend ziekenvervoer. De wetgeving daarover is belachelijk. Iedereen mag een ambulance op de weg zetten. De auto moet alleen verduisterde zijruiten hebben, het opschrift Ambulance of Ziekenwagen dragen en voorzien zijn van een bevestigingspunt voor een brancard. Een brancard zelf hoeft niet eens. Onze beroepsvereniging ontstond in 1986, precies om een scheefgelopen situatie op de meest humane manier aan te pakken. We weten immers dat al onze beslissingen onmiddellijk hun weerslag hebben op wat patiënten overkomt. Maar als beroepsvereniging van ambulancediensten vertegenwoordigen we privé-bedrijven die mensen tewerkstellen en betalen. Omdat de overheid niets deed, zijn we naar de rechter gestapt. De uitspraak is duidelijk : ziekenvervoer is een handelsactiviteit. We hopen dat de minister van Volksgezondheid nu eindelijk werk maakt van een serieuze regeling van de hele sector. Dat is meer dan nodig. Tenslotte gaat het om zieke mensen, die moeten vervoerd worden in de best mogelijke omstandigheden.? MARC VAN DER STOCK ?Ziekenvervoer is een dienst van de gemeenschap ten aanzien van haar burgers,? zegt Marc Van der Stock, directeur-generaal Rode Kruis-Vlaanderen. Het Rode Kruis gaat in beroep tegen de uitspraak van de Brusselse handelsrechtbank, die dit vervoer als een commerciële activiteit beschouwt.?De rechter bevestigde bij het vonnis uitdrukkelijk dat het vervoer van gekwetsten bij rampen een opdracht blijft van het Rode Kruis. Maar het vonnis brengt die taak ernstig in het gedrang. Medewerkers die niet langer ingezet mogen worden voor niet-dringend ziekenvervoer, kunnen onmogelijk de ervaring opdoen die in noodgevallen vereist is. Leren omgaan met degelijk en up-to-date materiaal gebeurt in belangrijke mate via het niet-dringend vervoer. Ook de motivatie van de vrijwilligers zal eronder lijden. Dat kan zwaar wegen op de hulpverlening bij rampen. Niet-dringend ziekenvervoer door het Rode Kruis moet mogelijk blijven. Daarom is een degelijke regeling noodzakelijk, met minimumnormen voor de opleiding van ambulanciers en voor de uitrusting van ziekenwagens. Kwalitatief hoogstaand ziekenvervoer veronderstelt voldoende goed opgeleid en getraind personeel en degelijk uitgeruste ziekenwagens. Er moeten ook vaste en faire tarieven komen, die ook de kwetsbaarsten in onze maatschappij kunnen betalen. Via de sociale functie van het Rode Kruis was goed ziekenvervoer voor hen bereikbaar. Dat moet zo blijven. Vrijwilligers, die door hun belangeloze inzet een extra dimensie toevoegen aan de dienstverlening, moeten een actieve rol in dat ziekenvervoer blijven spelen. Niet-dringend vervoer dat volledig door beroepskrachten wordt georganiseerd, is trouwens onbetaalbaar. De nadelige gevolgen van de uitspraak zijn nu al voelbaar. Rurale gebieden waar ziekenvervoer commercieel niet interessant is kampen met een tekort aan ziekenwagens voor niet-dringend vervoer. Dit vonnis zet de solidariteit tussen mensen op de helling. Aanvaardt onze samenleving dan geen vrijwillige dienstverlening waarbij winst ondergeschikt wordt aan een maatschappelijk doel ?? Opgetekend door Misjoe Verleyen