Niet eens zo lang geleden sprak het politieke bedrijf met grote beslistheid banbliksems uit over de paars-groene opendebatcultuur. De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van minister-president Yves Leterme (CD&V) zou het allemaal degelijker, zakelijker en meer beredeneerd aanpakken. Maar intussen laaien de emoties in het Vlaamse verstandshuwelijk tussen CD&V, SP.A, VLD en de kartelpartners Spirit en N-VA minstens even hard op als in de 'vriendenregering' die paars-groen korte tijd meende te zijn.
...

Niet eens zo lang geleden sprak het politieke bedrijf met grote beslistheid banbliksems uit over de paars-groene opendebatcultuur. De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van minister-president Yves Leterme (CD&V) zou het allemaal degelijker, zakelijker en meer beredeneerd aanpakken. Maar intussen laaien de emoties in het Vlaamse verstandshuwelijk tussen CD&V, SP.A, VLD en de kartelpartners Spirit en N-VA minstens even hard op als in de 'vriendenregering' die paars-groen korte tijd meende te zijn. SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte nam enkele weken geleden geen blad voor de mond. Hij was niet tevreden over de Vlaamse regering. 'Maar alles kan beter', voegde hij er met enig optimisme aan toe. Beter? Zijn partij en ook CD&V liggen al weken (en eigenlijk al sinds het begin van de huidige regeerperiode) overhoop met de VLD over het gebruik van dienstencheques voor kinderopvang. Voor de liberalen zijn die cheques een handig hulpmiddel voor de 'hardwerkende Vlaamse ouder'. Volgens christendemocraten en socialisten zijn kinderopvangcheques enkel nuttig in uitzonderlijke situaties. De VLD ligt eveneens op ramkoers met CD&V over de toepassing van het jeugdsanctierecht. Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) beschouwt een met veel moeite bereikte consensus met de Franse Gemeenschap als een doorbraak in 'het herstel van het gezag van de jeugdrechters'. De VLD heeft het over 'een uitholling van het strafrecht' en 'georganiseerde straffeloosheid'. Spectaculair vuurwerk levert ook een harde aanvaring op tussen VLD en SP.A over de verlaging van de snelheid van vrachtwagens. 'Dat pakt alleen maar averechts uit, met meer vrachtwagens op de wegen, meer verkeersslachtoffers en meer milieuvervuiling', vindt VLD-brulboei Jean-Marie Dedecker, die door Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) meteen wordt uitgeroepen tot de woordvoerder van 'de partij van de verkeersdoden'. Het gehakketak binnen de Vlaamse meerderheid is zo heftig dat die zelfs de communicatie over een belastingverlaging van 500 miljoen euro en een bijkomende investering van 150 miljoen in werkgelegenheid ondersneeuwt. 'Nochtans is die investeringsbeslissing enorm belangrijk. Anders zou dat geld ongetwijfeld weglekken naar allerlei gadgets, terwijl we absoluut een beleid moeten voeren tegen een sluipende ver-loedering en een toenemende zelfgenoegzaamheid in de Vlaamse samenleving', prevelt een Vlaams minister. Misschien kan hij de coalitiepartners in de Vlaamse regering ook uitleggen dat er een relatie bestaat tussen die maatschappelijke zelfgenoegzaamheid en de onbeheerste profileringsdrift die zich in de aanloop naar de verkiezingen van 2006 nu al van de politiek meester heeft gemaakt. Patrick MartensHet gehakketak in de regering verdringt de investeringsbeslissingen.