Planten zijn zo gemaakt dat ze maximaal profiteren van fotosynthese: via hun bladgroen kunnen ze door middel van zonlicht CO2 en water omzetten in energie en zuurstof. Bio-ingenieur Johan Gielis (UAntwerpen) en zijn collega's publiceerden in het vakblad Forests...

Planten zijn zo gemaakt dat ze maximaal profiteren van fotosynthese: via hun bladgroen kunnen ze door middel van zonlicht CO2 en water omzetten in energie en zuurstof. Bio-ingenieur Johan Gielis (UAntwerpen) en zijn collega's publiceerden in het vakblad Forests een bekroond artikel, waarin ze aantonen dat een algemene formule in staat is om uit de vorm van een blad de oppervlakte te bepalen. Die geeft een maat voor de fotosynthetische capaciteit. Voor hun analyses gebruiken ze vijfhonderd meetpunten per blad. De formule is een variant op de 'superformule' die Gielis in 2003 presenteerde. Ze heeft wiskundige toepassingen en technologische, zoals voor het ontwerp van antennes. Plantkundige Frederik Leliaert (UGent) en zijn collega's laten in Proceedings of the National Academy of Sciences hun licht schijnen over de oorsprong van de groene zeewieren die cruciaal waren in de evolutie van het leven. Uit gecombineerd onderzoek van fossielen én van genen van moderne zeewieren kon worden geconcludeerd dat de wieren tussen 650 en 750 miljoen jaar geleden geïsoleerde populaties vormden, tijdens de zwaarste ijstijden uit de geschiedenis van de aarde. De isolatie zou zo'n 400 miljoen jaar geleden geleid hebben tot het ontstaan van landplanten en van een grote diversiteit aan groene algen in de zee.