Israël trekt 230 miljoen euro uit om gezuiverd water uit de Middellandse Zee in het meer van Galilea te pompen. Het meer, waar Jezu...

Israël trekt 230 miljoen euro uit om gezuiverd water uit de Middellandse Zee in het meer van Galilea te pompen. Het meer, waar Jezus over water liep, dreigt door een jarenlange droogte te verzilten. Als daardoor het visbestand uitsterft, verliest de bevolking een belangrijke bron van inkomsten. Bovendien kan zout water niet gebruikt worden om de bodem te irrigeren. Omdat Israël al jaren geplaagd wordt door te weinig regenval heeft het land fors geïnvesteerd in ontziltingsfaciliteiten. De Israëli's willen het meer ook gebruiken als strategisch waterreservoir, voor het geval de ontziltingsfaciliteiten door een oorlog of natuurramp beschadigd worden.