Het vaak gebruikte begrip 'Syriëstrijder' schiet tekort, aldus Montasser AlDe'emeh van de Radboud Universiteit Nijmegen. Steeds meer jonge mannen gaan naar andere islamitische landen zoals Somalië, Egypte, Jemen of Tunesië om er gewapenderhand het kalifaat te helpen stichten, een kalifaat dat zich verder uitstrekt dan Syrië en Irak en een zo groot mogelijk islamitisch gebied omspant. 'Het gaat vooral om gebieden die vroeger volledig onder moslimcontrole stonden. Daarbij mag je zelfs Spanje rekenen.'
...