'De toenemende schuldenspiraal in de wereld en het vele geld dat in omloop is, vormen een groot risico voor de wereldeconomie', verklaarde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble (fot...

'De toenemende schuldenspiraal in de wereld en het vele geld dat in omloop is, vormen een groot risico voor de wereldeconomie', verklaarde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble (foto) het voorbije weekend in een afscheidsinterview met de Financial Times. Door miljarden in de markten te pompen, hopen de centrale banken de economische motor goed op gang te krijgen. Schäuble waarschuwt voor nieuwe zeepbellen. 'Er is te weinig oog voor de langetermijngevolgen van de politiek van de centrale banken', reageert Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera. 'Dat brengt grote risico's met zich mee. Er is zo veel nieuw geld gecreëerd; tel daarbij de oplopende overheidstekorten, en je moet zeggen dat er vandaag méér aanwijzingen zijn voor een mogelijke financiële crisis dan in 2007. Wat Schäuble zegt, spreekt voor zich. Dat zo weinig van zijn collega's hetzelfde zeggen, is wel symptomatisch. Hij is een van de zeldzame antiroekeloze politici.'