J an Schodts zijn we in het tussenseizoen kwijt geraakt. Jan hield zich op VT4 bezig met Het Uur van de Waarheid, en met de coaching van een stel veeleer speelse omroepsters. Het Uur is door die Australiër van de programmatie afgevoerd, en de omroepsters ook.
...

J an Schodts zijn we in het tussenseizoen kwijt geraakt. Jan hield zich op VT4 bezig met Het Uur van de Waarheid, en met de coaching van een stel veeleer speelse omroepsters. Het Uur is door die Australiër van de programmatie afgevoerd, en de omroepsters ook. Paul Goossens, spitsbroeder van Schodts in zovelen Uren, is gelukkig gebleven. Niet op VT4, wel op de NV VRT, de vroegere BRTN en NIR, bij de CDO, eigenlijk CVP. Wie in dit land wil meepraten over de media moet een beetje wegwijs zijn in het alfabet. Tegenspraak is zonder meer het paradepaardje van de VRT, van kortbij gevolgd door Het Swingpaleis dat in hetzelfde genre zit. Wij hebben over de zaak- Dutroux en over de Witte Mars tienduizend televisieprogramma's gezien, maar niet één ervan benaderde het niveau van Tegenspraak. Rond de tafel zaten professor Marcel Storme en CVP-Kamerlid Jo Vandeurzen. Die laatste was verwittigd dat hij er onmiddellijk zou uitvliegen als hij het waagde om iets te verkondigen dat nog maar de schijn van een partijstandpunt kon wekken. Storme is een plezier voor elke kijker of luisteraar. Hij hoort thuis in een rijtje juristen dat wordt aangevoerd door eremagistraat Armand Van de Plas en professor-emeritus Robert Senelle. Mensen die met bijzonder veel appetijt over de wet kunnen spreken. Het zou ons niet verbazen dat ze 's middags volledige hoofdstukken van het burgerlijk wetboek, met een romig sausje overgoten, oppeuzelen. Eén van die drie in de uitzending en het succes is verzekerd. Als wij toch een punt van kritiek mogen geven, dan betreft het een technisch detail. Achter de gesprekspartners werden constant beelden van opstappende betogers getoond, af en toe van opzij of vanuit de lucht gefilmd. Dat gaf een storend effect, want aangezien de camera zelf voortdurend bewoog, leek het alsof de hele studio in het rond tolde en werd je als kijker binnen de minuut zeeziek. ( Navraag bij Paul Goossens leert dat wij ons ook hier weer vergist hebben. De camera in de betoging stond stil, maar het podium in de studio wentelde de hele tijd in het rond. Het was namelijk op een vliegend wiel van de kermis gemonteerd. Nog een van de overgebleven ideetjes van de legendarische vorige CVP-voorzitter. Volgens Goossens was dat ook de reden waarom, na een klein defect aan het besturingsmechanisme, die Vandeurzen na een tijdje nergens meer te bekennen viel.) VOOR DE REST niets dan lof, zeker ook voor de straatinterviews die tussen het gesprek door waren gemonteerd. Goossens had op Witte Zondag zelf plaatsgenomen aan de uitgang van het Noordstation, en controleerde eenieder die aan de betoging wenste deel te nemen. Iets na negenen kwamen de dappersten al van de perrons gewaaid en werden prompt bij hun nekvel gegrepen : ?Van waar komt gij, madam ??Poperinge, zo bleek. ?Doorlopen,? snauwde Goossens, die algauw begreep dat hij routinematig tewerk zou moeten gaan, indien hij de hele meute stuk na stuk wenste te controleren. En dat wenste hij wel degelijk, want hij stond daar niet zonder bedoeling. Een kwartiertje later was het echt bandwerk geworden. ?Van waar komt gij, broer ??- ?Uit Tongeren.? ?Voor wie hebt gij gestemd bij de laatste kiezing ?- ?Voor de liberalen.? ?Doorlopen.??En gij moeke, van waar komt gij ??- ?Brugge.? ?Op wie gestemd ??- ?De socialisten.? ?Aha, wacht even, zet u aan de kant. Wie is er volgens u schuldig aan de malaise in het gerecht in het algemeen, en aan de misdaden van Marc Dutroux in het bijzonder ??- ?Het Hof van Cassatie.? ?Maar neen mens, toe. Doorlopen. Geen slogans, geen spandoeken, geen papierkes op de grond. En spreek me niet tegen want ik organiseerde al betogingen toen gij nog in de wieg laagt. Voesj !?OM EEN LANGE dag samen te vatten : van de driehonderdduizend betogers die op 20 oktober door de hoofdstad schuifelden, waren er welgeteld vijf die van mening waren dat alles de schuld was van de CVP, en van de CVP alleen. Die vijf pikte Goossens er feilloos uit en ze werden verplicht om voor de CDO-camera hun stelling uiteen te zetten. - ?De politiekers hebben te lang laten begaan,? wist een man met een opzichtige witte pet ons te vertellen. ?Welke politiekers ?? drong Goossens aan. - ?Alle politiekers,? hield de man met de pet vol. ?Jaja,? werd Goossens ongeduldig, ?maar die van sommige partijen toch wat meer dan die van andere partijen. Denk eens goed na. Van welke partij zijn de politici het schuldigst van allen ? Aan alles wat er in de wereld verkeerd loopt ??Op dat moment was blijkbaar een drastische knip gegeven in de montage. Goossens stond ineens links in plaats van rechts, de ondervraagde was ook van plaats verwisseld, was bovendien zijn pet kwijt, zijn rechteroog was paars opgezwollen, en op de achtergrond zagen wij niet langer de mensenmassa uit het Noordstation stromen, maar wel een bevuilde muur in een achterafsteegje aan de Jacqmainlaan. - ?Het is volgens mij vooral de schuld van de CVP,? sprak de man zonder pet met heel wat meer spraakstoornissen dan enkele seconden voordien. ?Dank u wel meneer,? mompelde Goossens tevreden, ?een prettige betoging nog.?Waarna hij in de studio, ondersteboven hangend, weer inpikte met professor Storme die na enig aandringen toegaf dat ze in de CVP nooit geleerd hadden te luisteren naar mensen die wèl wisten waarover ze het hadden. Vooral in juridische kwesties. En terwijl het vliegend wiel vreemde en ongecontroleerde bewegingen begon te maken, en Goossens met een duizelingwekkende vaart in en uit het beeld kwam zwieren, achtervolgd door professor Storme en de lege stoel van Jo Vandeurzen, werd nog even teruggekomen op wat Goossens de cirque met de abortuswet noemde. Of de CVP zich ook daarin niet van haar allersmalste kant had laten kennen ? HIEROVER WAREN ZOWEL professor als moderator het roerend eens. Waarna Goossens ons van aan de zoldering toeriep dat we bedankt waren voor onze aandacht, en goed zot als we werkelijk geloofden dat de huidige meerderheid iets aan de wantoestanden zou veranderen. Dat dergelijke uitzendingen geen hogere kijkcijfers halen, begrijpen wij niet. En dat sommige jansalies à la Tuur Van Wallendael ze willen afschaffen nog veel minder. Koen Meulenaere