JA

Opgetekend door Sarah Van Leuvenhaege
...

Opgetekend door Sarah Van Leuvenhaege'Consumenten zijn in het algemeen best tevreden over de openingsuren van handelszaken. Toch legt ons onderzoek een belangrijke behoefte bloot. Mensen shoppen graag op zondag. Tijdens de laatste dag van het weekend wil 60 procent van de ondervraagden naar de supermarkt. Voor vergeten boodschappen wil de klant nog even naar de kleine voedingswinkel in de buurt snellen. Het onderzoek van Test Aankoop peilt naar de behoeften van consumenten. Onze organisatie vertegenwoordigt hún standpunt, niet dat van grote winkelketens. Vanzelfsprekend zijn winkeliers gevoelig voor de wensen van de klant. Een winkeluitbater kan het best zélf beslissen of hij zijn zaak op zondag opent. Elke handelaar is vertrouwd met de eigen kostenstructuur. Bovendien kent hij de behoeften van zijn clientèle. Dus kan hij zélf uitmaken of een zondagse opening wenselijk is voor zijn onderneming. Test Aankoop pleit ervoor deze beslissing aan de winkeliers over te laten. Veel bakkers, kruideniers en slagers zijn al op zondag open. De ondernemers komen tegemoet aan de behoeften van hun klanten. Je mag handelaars niet verbieden op zondag te werken. De vraag naar flexibele personeelskrachten moet niet worden overdreven. Kleine ondernemers hoeven niet zoveel personeel in te zetten. Bij grotere handelszaken, die met meer personeel werken, speelt het sociale aspect duidelijker. Meer personeelsleden zoeken dan bijvoorbeeld kinderopvang op zondag. Ook hier kunnen winkeliers afwegen of een zondagse opening uiteindelijk rendabel is. Handelaars moeten de vrijheid krijgen om de wensen van de klant te verzoenen met de sociale gevolgen voor hun werknemers. De wettelijk vastgelegde wekelijkse rustdag en de avondsluiting beperken de bewegingsruimte van de ondernemer al voldoende. Test Aankoop beseft dat dit een economisch liberaal standpunt is. Dit betekent niet dat de kleine winkelier ten onder gaat in de huidige concurrentiestrijd. Kleine winkeluitbaters overwegen, net als grote ketens, de eigen kosten. Als een opening op zondag niet rendabel blijkt, blijft de zaak gesloten. De zondagse opening van winkels is geen wondermiddeltje dat de economie er bovenop helpt. Ik koester er geen blind vertrouwen in als ultieme manier om de economie aan te zwengelen. Alleen wetenschappelijk onderzoek kan de echte economische impact van de maatregel in kaart brengen.''Een zondagse opening van winkels creëert geen meeromzet, het legt wel een zware last op het winkelpersoneel. Het belang van dat personeel moet vóórgaan op dat van het winkeltoerisme. Het personeel is helemaal niet opgezet met de zondagse opening van winkels. Die 200.000 werknemers en 100.000 zelfstandigen verdienen een dagje rust. Personeel en winkeliers moeten al presteren onder een zware commerciële druk en een tijdslimiet. Ook de zelfstandige uitbaters scharen zich achter ons protest. Zij hebben het moeilijk om te voorzien in een personeelsbezetting op zondag. Een gezonde samenleving heeft een sterke behoefte aan die collectieve rustdag. De zondagse opening van winkels betekent geen positieve impuls voor de economie. Wanneer de consument ook op zondag geld uitgeeft, doet hij dit minder op andere ogenblikken of aan andere sectoren. De omzet verschuift alleen maar. Consumenten blijven gebonden aan hun budget. Bovendien jaagt de bijkomende openingsdag de kosten van de handelaar omhoog. Het totale economische plaatje wordt daarom negatief. Waardoor winkeluitbaters dan weer moeten besparen op personeel. De zondagse opening realiseert dus niet méér werkgelegenheid. Integendeel. Wel schakelen winkeliers weekendkrachten in om de opgevoerde werkdruk de baas te kunnen. Maar met weekendkrachten en studenten lost de regering de werkloosheidsproblematiek niet op. Sectoren als openbaar vervoer, kinderopvang en bewakingsdiensten kunnen onmogelijk achterblijven bij deze nieuwe trend. Kleinere handelszaken moeten zich noodgedwongen naar ruimere openingsuren schikken. Het winkeltoerisme lokt consumenten met allerlei vormen van amusement. We moeten ons de vraag stellen in welke richting we maatschappelijk willen evolueren. Ik betwijfel sterk of de consument gelukkiger wordt met meer megalomane winkelketens die constant open zijn. Een sluiting op zondag schaadt de gebruikersbelangen niet. Consumenten kunnen zich nu al 67 uur per week uitleven in hun winkelactiviteiten. Zelfs tweeverdieners kunnen zich hiernaar organiseren. De consument blijkt algemeen tevreden over de openingstijden van winkels. Dat bevestigt het onderzoek van Test Aankoop. De klant wordt in België al voldoende in de watten gelegd.''Veel bakkers, kruideniers en slagers zijn al op zondag open.''De omzet verschuift alleen maar.'