'Wij zullen niet meer actief op transmigranten jagen, want 95 tot 99 procent van de opgepakte mensen...

'Wij zullen niet meer actief op transmigranten jagen, want 95 tot 99 procent van de opgepakte mensen wordt meteen door de Dienst Vreemdelingenzaken vrijgelaten.' Zelfs enkel optreden wanneer er een klacht komt, zoals Pieteraerens zijn politie opdroeg, is nog 'dweilen met de kraan open'. Kort na die noodkreet liet DVZ 11 opgepakte migranten opsluiten: zes met het oog op overname door een andere EU-lidstaat, vijf met het oog op terugkeer naar hun herkomstland. Volgens de migranten is dat Eritrea.