'We willen de doodstraf voor de allerergste criminelen, want dat zijn we verschuldigd aan de slacht...

'We willen de doodstraf voor de allerergste criminelen, want dat zijn we verschuldigd aan de slachtoffers en hun families.' De Amerikaanse federale overheid wil voor het eerst sinds 2003 opnieuw de doodstraf uitvoeren. Die was nooit afgeschaft, maar werd niet meer toegepast nadat enkele executies pijnlijk waren mislukt. In december en januari zullen er vijf gevangenen geëxecuteerd worden. Toch is de vraag of het zover komt: het gif dat de overheid wil gebruiken, wordt nauwelijks nog gemaakt.