'We willen de doodstraf voor de allerergste criminelen, want dat zijn we verschuldigd aan de slacht...