© Der Spiegel
...

© Der SpiegelAls onderminister van Buitenlandse Zaken kreeg Grigorij Karasin drie jaar geleden de verantwoordelijkheid over de relaties met de landen van het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) toegewezen. 'Sindsdien ging er geen dag voorbij of ik zat in een bespreking met een politicus of diplomaat uit Amerika, Europa of Georgië over het conflict rond Abchazië en Zuid-Ossetië. Onze meningen verschilden vaak grondig, maar over één ding waren we het steeds eens: geweld was taboe. Helaas is dat vandaag verleden tijd.' GRIGORIJ KARASIN: Laat het duidelijk zijn: Rusland wil deze gebieden niet annexeren. Wel gaan we ze met alle mogelijke middelen ondersteunen, opdat ze onafhankelijk zouden kunnen blijven voortbestaan. KARASIN: We hebben lange tijd gewezen op de mogelijke gevolgen bij een schending van het volkenrecht in het geval van Kosovo. En steeds weer kregen we te horen dat Kosovo een uitzondering is. Nu zien we dat dit niet zo is. Tot de aanvallen vanuit Georgië hebben we aan onze principes vastgehouden. Nu moeten we de toestand herbekijken. KARASIN: Dat kan zeer gevaarlijk worden. Het is een kwestie waar alle NAVO-lidstaten eens goed over moeten nadenken, want het gaat ook om hun toekomstige betrekkingen met Rusland. KARASIN: Hoe kunnen wij de NAVO bedreigen? KARASIN: Rusland is de meest betrouwbare leverancier die je kunt bedenken. Wij zijn onze verplichtingen op dat vlak altijd nagekomen. Helaas kan dat niet altijd van de NAVO worden gezegd. In de jaren 1990 heeft onder meer de toenmalige kanselier Helmut Kohl Mikhail Gorbatsjov verzekerd, dat de NAVO niet zou worden uitgebreid. Het was naïef van ons om dat te geloven. Want wat zien we vandaag? Eerst werd de NAVO naar het oosten toe uitgebreid met Polen en Tsjechië, later kwamen daar de drie Baltische staten bij. En nu moeten ook Georgië en Oekraïne volgen. KARASIN: Zware gevolgen. Wij moeten onze strategie aanpassen, dat is logisch. Als de NAVO langzaam maar zeker dichterbij kruipt, worden ook wij nerveus. © Der Spiegel