Uw voorganger aan het hoofd van de NSA, generaal Kenneth Minihan, vergeleek de uitvinding van het internet met de uitvinding van de atoombom, en riep de suprematie over het net uit tot hoogste doel. Zoals het er nu uitziet, lijkt dat doel heel dichtbij.
...

Uw voorganger aan het hoofd van de NSA, generaal Kenneth Minihan, vergeleek de uitvinding van het internet met de uitvinding van de atoombom, en riep de suprematie over het net uit tot hoogste doel. Zoals het er nu uitziet, lijkt dat doel heel dichtbij. MICHAEL HAYDEN: Wij Amerikanen denken altijd in termen van territorium, of dat nu aan land, in de zee, in de lucht of in de ruimte is. Ook cyberspace zien we als een te veroveren gebied. Als we het bijvoorbeeld hebben over suprematie in de lucht, dan bedoelen we dat we zelf willen bepalen waar en wanneer we het luchtruim gebruiken en tegelijk onze tegenstrevers toegang kunnen ontzeggen als dat nodig is. Hetzelfde geldt voor cyberspace. Die visie is geen bedreiging voor de vrede en de handel, net zomin als onze luchtmacht dat is. HAYDEN: Het is zeker tijd voor een ander woordgebruik. De toon was lang te dramatisch. HAYDEN: De Chinezen spioneren ook om hun bedrijven concurrentievoordeel te geven. Wij niet. En ook al zijn wij technisch beter, niemand spioneert op grotere schaal dan China. Dus, om op uw vraag te antwoorden: ja. HAYDEN: Ik moraliseer ook niet. Ik heb altijd gezegd: wij spioneren ook en we zijn er heel goed in. Maar wij verschillen in twee dingen van de Chinezen: we zijn beter en we kennen grenzen. Toen Obama in 2008 verkozen werd, had hij een Blackberry. Hij moest die eigenlijk afgeven toen hij zijn ambt opnam. Hij antwoordde: 'Nee, ik ga hem houden.' Uiteindelijk hebben we dat apparaat dan maar beter beveiligd. Desondanks geldt ook voor de machtigste man ter wereld dat talloze inlichtingendiensten zijn gesprekken afluisteren en zijn mails lezen als hij dat toestel gebruikt. HAYDEN: Nee. Herejezus, nee, nee, nee. We praten over de grootste schending van staatsgeheimen in de geschiedenis van ons land. Als we hem pardonneren, dan geven we de volgende Snowdens het signaal dat ze vooral genoeg materiaal moeten ontvreemden. Intussen zijn er trouwens veel journalisten in het bezit van Snowdens materiaal. Ook zonder hem zal die rotzooi blijven uitkomen. © Der Spiegel'Talloze inlichtingen-diensten luisteren Obama's Blackberry af.'