Het nieuws stond vorige week in verschillende kranten. In Vlaanderen en Brussel werden vorig schooljaar bijna 2400 leerlingen van school gestuurd. Onrustwekkende cijfers zijn dat, zeker als je ze vergelijkt met de voorgaande jaren. In twee jaar tijd nam het aantal uitgesloten leerlingen met veertig procent toe.
...