In de Brusselse Leopold-wijk zijn de huurprijzen voor kantoorruimte tijdens de eerste helft van 2004 met 20 % gestegen tot gemiddeld 300 euro per m2 per jaar. Dat is het hoogste peil sinds 1996. Tijdens de rest van het jaar werd een stabilisering vastgesteld. De huurprijzen in minder centraal gelegen wijken zijn dan weer met 19 % gedaald en schommelen nu rond de 160 euro per m2 per jaar. Dat zegt vastgoedconsultant Atisreal, die alle Europese markten waar hij actief is, in kaart heeft gebr...

In de Brusselse Leopold-wijk zijn de huurprijzen voor kantoorruimte tijdens de eerste helft van 2004 met 20 % gestegen tot gemiddeld 300 euro per m2 per jaar. Dat is het hoogste peil sinds 1996. Tijdens de rest van het jaar werd een stabilisering vastgesteld. De huurprijzen in minder centraal gelegen wijken zijn dan weer met 19 % gedaald en schommelen nu rond de 160 euro per m2 per jaar. Dat zegt vastgoedconsultant Atisreal, die alle Europese markten waar hij actief is, in kaart heeft gebracht. Naast Brussel zijn dat de as Aix-en-Provence/Marseille, Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Birmingham, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Hamburg, Leeds, Lissabon, Londen, Luxemburg, Lyon, Madrid, München, Parijs en Rijsel. Atisreal beschouwt de Europese kantoormarkt als een systeem van centra die steeds vaker grensoverschrijdend werken. Beter nog dan de werkgelegenheid is de verhuring van kantoren een indicator voor de economische groei en afname. In de 19 boven-genoemde markten stelde Atisreal in 2004 een toename met 13 % vast van de verhuur van leegstaande ruimtes. De investeringen in kantoorgebouwen stegen in 2004 voor de 19 steden samen met 30 %. Londen en Parijs nemen beide 40 % van de totale verhuring voor hun rekening. In Londen bedroeg de stijging 88 %, in Parijs 13 %. Frankfurt en Brussel kenden dan weer een daling van de verhuur, met 25 %. In Brussel werd in 2004 alles bij elkaar 530.000 m2 verhuurd. De daling had vooral te maken met een uitzonderlijke prestatie in 2003, toen de openbare sector tweederde van de verhuring voor zijn rekening nam. De privé-sector, aldus Atisreal, gaat momenteel nog kostenbesparend te werk en wacht op een doorgedreven economische heropleving. Alleen de Leopoldwijk slaagde erin haar aantrekkingskracht voor organen gerelateerd aan de Europese Unie, te behouden. De wijk was in 2004 dan ook goed voor 18 % van de totale verhuring in Brussel. Eind 2004 bedroeg de leegstand van kantoorpanden in Brussel 10,3 %, wat neerkomt op 1,27 miljoen m2 aan onmiddellijk beschikbare kantooroppervlakte. Vorig jaar werd in de hoofdstad 550.000 m2 afgewerkt, waarvan 90 % in de Leopoldwijk en het stadscentrum. Het gros daarvan was bedoeld voor al gesloten huur- of koopcontracten, zodat het beschikbare nieuwe aanbod in 2005 zou moeten dalen tot 265.000 m2. De totale investering in kantoorvastgoed in Brussel kwam in 2004 neer op 2 miljard euro, wat ongeveer overeenstemt met het niveau van 1998. Samengesteld door Marcel Schoeters