Met statistieken over internetgebruik moet je uitkijken. Naargelang de bron, de gehanteerde technieken en definities krijg je week na week heel uiteenlopende resultaten voorgeschoteld. Voorzichtigheid is dus geboden.
...

Met statistieken over internetgebruik moet je uitkijken. Naargelang de bron, de gehanteerde technieken en definities krijg je week na week heel uiteenlopende resultaten voorgeschoteld. Voorzichtigheid is dus geboden. Met zijn BIM-studie (Belgian Internet Mapping) peilt Insites om het half jaar naar het internetgebruik bij meer dan 30.000 Belgen. Dit gebeurt deels via een telefonische enquête, deels via een vragenlijst die bezoekers van 45 populaire Belgische websites on line kunnen invullen. Het is meteen de grootste enquête naar het surfgedrag van de Belg, gehouden door een onderzoeksbureau dat zich uitsluitend in deze materie specialiseert. De resultaten van de BIM-studie worden in de sector dan ook als betrouwbaar ervaren.De laatste BIM-studie dateert van eind vorig jaar. Op dat ogenblik telde ons land iets minder dan anderhalf miljoen geregelde internetgebruikers van minstens vijftien jaar oud. Een bijzonder sterke stijging in vergelijking met een half jaar voordien, grotendeels te danken aan de abonnementsformules met gratis toegang waarmee de consument toen om de oren geslagen werd. Hierdoor steeg het aantal gezinnen met internettoegang in enkele maanden met 50 procent.EERSTE STAPJESVolgens de BIM-cijfers heeft bijna een derde van alle surfers al ooit iets gekocht op het net, of zo'n 460.000 landgenoten. Opvallend is wel dat dit een lichte daling is tegenover de vorige studie. Volgens Insites valt het te verklaren door de grote groep van nieuwe internetgebruikers die door de gratis toegang hun eerste, voorzichtige stapjes op het web hebben gezet en niet meteen aan het kopen gingen. Hierdoor daalde het percentage on-lineshoppers wel, maar in absolute cijfers kwamen er in zes maanden tijd 100.000 e-shoppers bij. Dat nieuwe internetgebruikers niet meteen on line beginnen te shoppen, blijkt uit meerdere studies. In het algemeen geldt dat hoe langer iemand ervaring heeft met het medium, hoe groter de kans is dat hij via internet al aankopen heeft verricht en hoe meer hij ook uitgeeft. Vooral voor mannen lijkt dit zeer sterk op te gaan, zij hebben in vergelijking met vrouwen minder reserve tegenover het medium en het shoppen met klavier en muis. De Belg koopt, net als alle andere internetgebruikers, vooral boeken en cd's via het net. Daarop volgen software, hardware en reistickets. De surfende shopper koopt per jaar gemiddeld zeventien producten on line, voor een gemiddeld bedrag van 4756 frank. Bijna de helft (46 procent) van de e-shoppers koopt minstens één keer om de twee weken via internet. Uit de statistieken van Insites blijkt dat de Belgische on-lineconsument duidelijk in twee kampen is verdeeld, met een kleine, harde kern van verwoede on-lineshoppers en een grotere groep van surfers die maar mondjesmaat proeft van e-commerce.TEVREDEN KOPERSVolgens de BIM-gegevens vindt die on-lineconsument het gemak de voornaamste troef van on-lineshopping. Om te winkelen op het net hoeft hij zich niet te verplaatsen en niet in de rij te staan. Drie van de vier surfers beweert min of meer tevreden te zijn over zijn aankopen op het net. Bovendien blijkt dat hoe meer ervaren een internetgebruiker is, hoe positiever hij is over zijn on-lineaankopen. Betalen doet de e-shopper in twee op de drie gevallen met zijn creditcard. Daarna volgen de overschrijving, de betaling bij ontvangst en betaling via pc- of internetbankieren. De creditcard overheerst dus nog duidelijk als betaalmiddel, maar de gebruiker is daar niet tevreden mee. Alhoewel drie van de vier internetgebruikers een creditcard bezit, geven zij hun kaartgegevens niet graag door over het wereldwijde netwerk. Volgens de enquête staan drie van de vier surfers negatief tegenover deze manier van betalen. Een groot deel van de surfers staat ook negatief tegenover het vrijgeven van persoonlijke gegevens via e-commerce.BEHOORLIJK RESULTAATMaar wat betekenen deze resultaten nu in vergelijking met onze buurlanden? In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, loopt België helemaal niet achter op het vlak van de cybershoppingcultuur. 'Het aantal surfers dat al ooit iets heeft gekocht op internet ligt in buurlanden als Nederland en Groot-Brittannië maar enkele procentpunten hoger', zegt Christophe Vergult van Insites. 'Dit zijn trouwens landen die redelijk goed scoren wat internetgebruik en e-commerce betreft.' Volgens een onderzoek van Boston Consulting Group is het wel zo dat de Belgische surfer zijn aankopen voor bijna de helft op buitenlandse sites verricht, terwijl het Europese gemiddelde op slechts 20 procent ligt. De Belgische webhandelaars hebben dus nog werk aan de winkel.Kristof Van den Branden