Een stad zou, volgens een studie in PLoS ONE, een humeur hebben. Dat kan van dag tot dag schommelen en komt overeen met h...