© Newsweek/J.C.
...

© Newsweek/J.C.De Verenigde Staten minder afhankelijk maken van buitenlandse olie, de klimaatverandering terugschroeven en nieuwe banen creëren. Dat zijn de beleidsintenties van Amerika's nieuwe minister van Energie Steven Chu. STEVEN CHU: Ik raad iedereen aan het rapport van het International Panel on Climate Change te googelen. De veranderingen voor de komende honderd jaar zijn onmiskenbaar. CHU: Wetenschappers zijn het erover eens dat als we nu alle CO2-uitstoot zouden stoppen, de gemiddelde temperatuur op aarde toch nog met een graad zal stijgen. Als we laten begaan, bestaat er volgens de Britse econoom Nicholas Stern vijftig procent kans dat de temperatuur met vijf graden stijgt. De ijstijd vond plaats toen de aarde vijf graden koeler was. Stel je dan maar een wereld voor die gemiddeld vijf graden warmer is. De woestijnen zouden veel groter worden en in het westen zou er droogte heersen. Bij een dergelijke stijging zitten we op een kantelmoment. We kunnen ons aanpassen aan een stijging van een of twee graden. Maar dan nog, daar bestaat geen plan voor. CHU: In de bevroren toendra van Canada en Rusland zit veel afgestorven vegetatie. Normaal worden dode planten door microben afgebroken en die stoten daarbij methaangas en CO2 uit. Maar in de toendra 'slapen' deze microben door de extreme koude. Het grote gevaar is dat wanneer de toendra ontdooit, de microben alsnog aan hun werk beginnen en een enorme hoeveelheid methaan en CO2 uitstoten. Als dat gebeurt, staan we machteloos. Dat besef baart ons de laatste tien jaar grote zorgen. We kunnen ons aanpassen aan een temperatuurstijging van een of twee graden, hoewel dat een zeer pijnlijke zaak zal worden. Bij een stijging van vijf of zes graden vrees ik echter voor een catastrofe. CHU: We zitten op de Titanic, en het zal een halve eeuw duren voor we het schip kunnen keren. Dat wil evenwel niet zeggen dat we er vandaag niet mee dienen te beginnen. De Verenigde Staten kunnen hun energieverbruik in voertuigen en gebouwen, dat verantwoordelijk is voor veertig procent van het totale verbruik, drastisch verlagen. CHU: Niet alleen isoleren. We maken nog altijd niet optimaal gebruik van de technologie die ons ter beschikking staat. Die wordt nog altijd niet gebruikt om 'slimmere' gebouwen neer te zetten die zestig tot tachtig procent efficiënter zijn dan de bestaande structuren. Maar als u mij vraagt of we over de kennis beschikken om onze uitstoot met tachtig à negentig procent te laten dalen zonder een verlaging van onze levensstandaard, dan is het antwoord nee. We hebben betere technologieën nodig, en ik ben ervan overtuigd dat we die zullen vinden. Noodzaak is de beste drijfveer. CHU: Door hernieuwbare bronnen en kernenergie te gebruiken. Als we in de toekomst 's nachts onze elektrische wagens opladen, dan kunnen we die kernenergie op een veel betere manier gebruiken. Naarmate hernieuwbare energiebronnen belangrijker worden, zal ook de technologie om die energie beter op te slaan noodzakelijker worden. CHU: Inderdaad, maar kijk naar windkracht. Op dit moment is dat de meest concurrentiële vorm van hernieuwbare energie. Windenergie kost nu tien keer minder dan twintig jaar geleden, en de prijs zal blijven zakken. CHU: Op lange termijn zal dat zonne-energie zijn, maar ik weet niet welke technologie over twintig of dertig jaar zal domineren. Tegen dan moeten we werken aan CO2-opslag. Ook kernenergie zal deze eeuw een belangrijke bron blijven. Efficiëntie is echter minstens even belangrijk. De koelkasten nu zijn viermaal zuiniger dan die van 1975. En dat terwijl de prijs met de helft gezakt is. Daarmee besparen we meer energie dan de totale productie van wind- en zonne-energie in de Verenigde Staten. Alleen met koelkasten. © Newsweek/J.C.