De raad van bestuur van de BAM beslist deze week vrijdag over de vraag hoe het na het afhaken van Groep C & Slangen verder moet met de communicatie over het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Doet de BAM via een eigen aanbesteding - en dus niet langer via de Studiegroep Antwerpen Mobiel (SAM) - een beroep op een nieuwe partner voor 'strategisch communicatieadvies'? Of neemt de BAM het heft meer zelf in handen met eigen mensen en middelen? Dat laatste zou in de lijn liggen van de opstelling van BAM-voorzitter Karel Vinck, die bij zijn aantreden in juli zei dat hij en de BAM voortaan meer naar buiten zouden treden met tekst en uitleg over de Oosterweelverbinding en de andere projecten van het Masterplan.
...

De raad van bestuur van de BAM beslist deze week vrijdag over de vraag hoe het na het afhaken van Groep C & Slangen verder moet met de communicatie over het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Doet de BAM via een eigen aanbesteding - en dus niet langer via de Studiegroep Antwerpen Mobiel (SAM) - een beroep op een nieuwe partner voor 'strategisch communicatieadvies'? Of neemt de BAM het heft meer zelf in handen met eigen mensen en middelen? Dat laatste zou in de lijn liggen van de opstelling van BAM-voorzitter Karel Vinck, die bij zijn aantreden in juli zei dat hij en de BAM voortaan meer naar buiten zouden treden met tekst en uitleg over de Oosterweelverbinding en de andere projecten van het Masterplan. Dat zal dus in elk geval gebeuren zonder de verdere steun van (intussen ook ex-algemeen directeur van Open VLD) Noël Slangen. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement vorige week en in interviews trachtte Slangen de schade van de stopzetting van de samenwerking met de SAM en de BAM voor de reputatie en de omzet van zijn communicatiebedrijf te beperken. Maar daarbij sloeg hij zijn eigen professionele geloofspunt - zet de eigen sterke kanten in de verf en vermijd negatieve uithalen naar tegenstanders - volledig in de wind. In zijn verdediging werd ook veel mist gespuid. Zo blijft Slangen volhouden dat Groep C 'een contract tot 2011' had. Maar met wie dan? Groep C sloot op 27 juni 2001 een intentieovereenkomst over een exclusieve samenwerking met de SAM over de communicatie, die voor de BAM uitgevoerd zou worden. Toen de SAM vervolgens de dienstverleningsopdracht (technische studies, juridisch en financieel advies, communicatie) voor de BAM in de wacht sleepte - in een regelmatige gunning, zoals het Rekenhof al in 2005 vaststelde, maar zonder te oordelen over de marktconformiteit van de vergoedingen voor Groep C en over de doelmatigheid van het werk van het bureau - kregen die intenties geen contractueel verlengstuk. Er kwam 'geen geschreven overeenkomst van onderaanneming' tot stand, aldus algemeen manager Jan Van Rensbergen van de BAM, eind oktober in een brief aan Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD). Van Rensbergen herhaalde dit tijdens de hoorzitting. De inzet van Groep C werd later beschreven in 27 (driemaandelijkse) deelcontracten om een tienjarige kaderovereenkomst uit te voeren, die op 1 oktober 2001 werd ondertekend door toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Steve Stevaert (SP.A) en de directie van de SAM. Eind 2003 nam de BAM deze overeenkomst en de werkmethode van deelcontracten met de SAM over. Maar meer dan een 'contractuele band' en 'een mondelinge afspraak' is er tussen de SAM en Groep C al die tijd nooit geweest. Dat zei SAM-voorzitter Jan Bosschem zelf in het Vlaams Parlement. Volgens raadsheer Ignace Desomer van het Rekenhof ving de SAM voor 26 deelcontracten 112,7 miljoen euro (exclusief btw). Daarvan betaalde de SAM aan Groep C bijna 6,5 miljoen (eveneens exclusief btw). Gezien de omvang van deze bedragen en het belang van de gunning in 2001, is het op zijn minst merkwaardig dat Bosschem voor de beslissing om Groep C aan boord te nemen, toen 'een aantal communicatiebureaus' alleen 'telefonisch' raadpleegde. Meer was als 'marktbevraging' niet nodig, want het moest snel gaan en diverse betrokkenen kenden elkaar. Nog meer onthutsend is dat Noël Slangen in die periode geen idee had van de communicatie die de grote mobiliteitswerken in Antwerpen zouden vergen. 'We wisten in feite niet exact waarover het ging. We wisten enkel dat ze onze expertise nodig hadden', aldus Slangen tijdens de hoorzitting. Het stond de degelijkheid van het SAM-dossier voor de dienstverlening aan de BAM destijds blijkbaar niet in de weg.