Als ik aan uw vakbond denk, hoor ik alleen 'nee'. Hebt u de laatste tien jaar al eens een toekomstgericht en creatief idee gehad om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken? (Eric Janssens, Hoeselt)

De Leeuw: Tijdens mijn periode hebben we twee interprofessionele akkoorden afgesloten en zijn we tot een compromis gekomen over het statuut van arbeiders en bedienden. Over de flexibiliteitswet hebben we op verzoek van de werkgevers onderhandeld, en door regelingen over het tijdskrediet en de kinderopvang hebben we er-voor gezorgd dat de combinatie arbeid en privé gemakkelijker wordt. In verschillende sectoren hebben we meegewerkt aan de organisatie van beroepsopleidingen en stageplaatsen voor jongeren. Al die zaken blijven in de media misschien wat onderbelicht.
...

De Leeuw: Tijdens mijn periode hebben we twee interprofessionele akkoorden afgesloten en zijn we tot een compromis gekomen over het statuut van arbeiders en bedienden. Over de flexibiliteitswet hebben we op verzoek van de werkgevers onderhandeld, en door regelingen over het tijdskrediet en de kinderopvang hebben we er-voor gezorgd dat de combinatie arbeid en privé gemakkelijker wordt. In verschillende sectoren hebben we meegewerkt aan de organisatie van beroepsopleidingen en stageplaatsen voor jongeren. Al die zaken blijven in de media misschien wat onderbelicht. Rudy De Leeuw: Wij worden wel degelijk onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige controles door een bedrijfsrevisor. Voor onze werkloosheidskas hebben we een aparte boekhouding die onder controle staat van de RVA. Maar we willen uiteraard zo veel mogelijk onze autonomie behouden. Een rechtspersoonlijkheid zou ons nog veel kwetsbaarder maken dan we nu al zijn. Als mastodonten van bedrijven, zoals nu Fernand Huts van Katoennatie, ons processen kunnen aansmeren omdat we bijvoorbeeld het stakingsrecht willen uitoefenen of de veiligheid in een bedrijf willen aankaarten, dan raakt men aan een essentieel punt van onze democratie. De Leeuw: Vooraleer we het hebben over die kleine groep die profiteert van het sociaal systeem, moeten we misschien ook eens kijken naar mensen die veel geld verdienen maar slechts sociale zekerheid betalen op het minimumloon, zoals profvoetballers. Wie een werkloosheidsuitkering krijgt, moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. En de uitkering vermindert na verloop van tijd. Er worden controles uitgevoerd. Als we vaststellen dat iemand een werkloosheidsuitkering combineert met een betaalde baan, betalen we de uitkering niet meer uit en moet de RVA hem bestraffen. Er zijn echter maar weinig mensen die geen werk willen hebben. Vergeet anderzijds niet dat het aantal invaliden dat in armoede leeft, bijzonder hoog ligt. De Leeuw: Het ABVV en Rudy De Leeuw zijn altijd voor de afschaffing van de notionele-interestaftrek geweest. Het zou een goed middel kunnen zijn om investeringen in de reële economie aan te trekken en werkgelegenheid te creëren, maar in de praktijk wordt het vooral misbruikt door multinationals die zo weinig mogelijk belastingen willen betalen. Wat betreft de episode waarbij ik zelf van deze aftrek gebruik zou hebben gemaakt: het was de boekhouder van onze familievennootschap die van die optie gebruik had gemaakt. Ik erken deemoedig dat ik dat proactief had moeten voorkomen, maar ik ben onmiddellijk uit de raad van bestuur gestapt en nog binnen diezelfde belastingaangifte is dat rechtgezet. De Leeuw: Het probleem is niet dat de ambtenarenpensioenen te hoog zijn, maar dat die van werknemers in de privésector en van zelfstandigen te laag zijn. Een alleenstaande gepensioneerde ambtenaar krijgt na aftrek van belastingen gemiddeld 1700 euro netto per maand. We moeten de pensioenen van de anderen ook laten groeien. Wij willen dat doen door de bestaande fiscale voordelen voor de derde pijler van het pensioensparen over te hevelen naar de eerste pijler, het wettelijk pensioen dus. Met die 600 à 700 miljoen euro moeten we werknemers in de privésector een pensioen kunnen geven dat richting 75 procent van hun loon gaat, in plaats van de huidige 60 procent.Volgende week: royaltywatcher Jan Van den Berghe. Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.