Wij willen hoop', tweette Joachim Coens vóór de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdag. En die hoop is er nu, vindt de voorzitter van de CD&V: 'Voor scholen, voor sportieve activiteiten, voor winkels. Maar een belangrijke vraag blijft of families elkaar weer mogen zien. Ik hoop dat daar de komende weken duidelijkheid over komt. De overheid geeft nu een belangrijk signaal dat ze aan een plan werkt dat ons ergens naartoe leidt. Hopelijk is dat niet louter het herstel van de situatie van voordien.'
...

Wij willen hoop', tweette Joachim Coens vóór de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdag. En die hoop is er nu, vindt de voorzitter van de CD&V: 'Voor scholen, voor sportieve activiteiten, voor winkels. Maar een belangrijke vraag blijft of families elkaar weer mogen zien. Ik hoop dat daar de komende weken duidelijkheid over komt. De overheid geeft nu een belangrijk signaal dat ze aan een plan werkt dat ons ergens naartoe leidt. Hopelijk is dat niet louter het herstel van de situatie van voordien.' Hoe bedoelt u? Joachim Coens: Als u en ik applaudisseren voor de zorgverleners, moeten we ook beseffen hoe belangrijk zij zijn. De zorg moet beter gewaardeerd worden. Daarnaast zien we nu voor welke problemen we staan als we bepaalde lokale productieprocessen ontberen in eigen land. Ook onze manier van leven moet meer ter sprake komen: van het tekort aan fysieke activiteit over slaaptekort tot sociaal isolement. Wat is uw inbreng als partijvoorzitter in de aanpak van de crisis? Coens: Ik laat naar mijn ministers doorstromen wat er leeft bij onze militanten en burgemeesters. Ik ben voorstander van een federaal kader voor sommige zaken waarbinnen het lokale niveau zich kan organiseren. Een activiteit van 50 mensen in een dorp is iets anders dan de Gentse Feesten. De N-VA, de socialisten én de groenen zijn niet van plan om de volmachten voor de federale regering te verlengen in juni. Wat is uw standpunt? Coens: Tenzij er een grote opflakkering van het virus komt, ben ik dezelfde mening toegedaan. De volmachten zijn geen doel op zich. Zijn ze niet meer nodig, dan is het zo. Volgens sommigen moet premier Sophie Wilmès (MR) dan opnieuw het vertrouwen vragen aan de Kamer. De volmachten waren immers gekoppeld aan dat vertrouwen. Coens: Onjuist. De Kamer heeft gezegd dat ze twee keer drie maanden volmachten kan hanteren. Het vertrouwen kreeg ze tot september. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil daarom elke formatiepoging uitstellen tot die datum. U ook? Coens: Zolang de regering volmachten heeft, zijn de hoofdactoren bezig met het bestrijden van de crisis. Maar zodra de bijzondere machten niet meer nodig zijn, komen er hopelijk opnieuw gesprekken. Het lijkt me goed om tegen het nieuwe politieke jaar (begin september, nvdr) een regering te hebben. Waarom zou het met die regeringsvorming nu wel lukken? Coens: Ik hoop dat alle partijen de tijd hebben genomen voor reflectie. De discussie gaat nu meer dan ooit over welke samenleving we willen. Blijft u bij uw standpunt dat een meerderheid aan Vlaamse kant belangrijk is? Coens: We zullen zien welk project mogelijk is, maar een regering moet met meerderheden werken. Maar moet dat met een Vlaamse meerderheid en dus met de N-VA? Coens: We voelen dat we na deze ernstige crisis niet zomaar kunnen overgaan tot de orde van de dag. Maar uiteraard moet je daar breed gedragen meerderheden voor hebben. Aan Vlaamse kant? Coens: (geërgerd) Ik heb nu geen zin in spelletjes of in welles-nietesdiscussies. Dat zijn niet de vragen die er nu toe doen. U staat nog maar net aan het roer en moet al tegen deze storm optornen. Hebt u nog geen spijt van uw CD&V-voorzitterschap? Coens: (overtuigd) Helemaal niet.