'Klaus was altijd al een provocateur', zegt Dehaene. 'Al van toen ik nog premier was. Ik zat ooit met hem in een debat in Davos. Hij zei toen dat Tsjechië de Comecon niet had verlaten om in een nieuw keurslijf te stappen. De Comecon was het economische verbond van de satellietstaten van de Sovjet-Unie. Ik antwoordde hem dat Tsjechië verplicht was om lid te zijn van de Comecon, maar dat het had gesmeekt om bij...

'Klaus was altijd al een provocateur', zegt Dehaene. 'Al van toen ik nog premier was. Ik zat ooit met hem in een debat in Davos. Hij zei toen dat Tsjechië de Comecon niet had verlaten om in een nieuw keurslijf te stappen. De Comecon was het economische verbond van de satellietstaten van de Sovjet-Unie. Ik antwoordde hem dat Tsjechië verplicht was om lid te zijn van de Comecon, maar dat het had gesmeekt om bij de EU te mogen komen. Maar de durf om jezelf te inviteren en dan zo in de soep te spuwen...' Jean-Luc Dehaene: We kennen Klaus. Een zelfverklaarde anti-Europeaan en tegelijk een liberaal pur sang, van een soort waarvan er geen meer worden gemaakt. Hij verwacht van de Unie dat ze niet meer is dan een vrijhandelsassociatie. Hoorde u ook het applaus op de banken van de Britse conservatieven en de eurosceptische nationalisten? Klaus genoot van de rel. Dehaene: Nee. Zijn eigen Lagerhuis keurde het verdrag vorige week goed. Het moet nu eind april nog door de Tsjechische Senaat worden goedgekeurd - en dat wordt nog een moeilijke horde, want de Senaat is hem beter gezind. Maar hij is een protocollair staatshoofd. Zijn handtekening is niet nodig. Peilingen wijzen ook uit dat een meerderheid van de Tsjechen bij een volksraadpleging voor het verdrag zou stemmen. We moeten het incident dus ook niet meer opblazen dan nodig is. Daarom ben ik ook niet opgestapt tijdens zijn toespraak. Dehaene: Marianne Thyssen is gewoon naast mij komen zitten. Anderen gingen buiten. Alles hing af van de voorzitter. Hij is de enige die op zo'n bijeenkomst spreekrecht heeft. En Hans-Gert Pöttering beet knap van zich af. Het parlement is de enige dam tegen bureaucratisch bestuur. Klaus misprijst een democratisch verkozen parlement. Zijn regering heeft het Verdrag van Lissabon onderschreven. Toch blijft hij filibusteren. Dat is ongehoord. Maar belangrijker is de top van 1 maart. Dan moet de Europese Commissie een voorstel doen zodat Europa op de G20 in Londen met één stem kan spreken. Als dat lukt, spelen we weer bij de echte grote jongens. Lukas De Vos