Volgens minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) is het uitblijven van het assisenproces van Marc Dutroux en zijn medeplichtigen te wijten aan de assisenprocedure en aan het feit dat de minister van Justitie geen greep heeft op het werk van een onderzoeksrechter. Verwilghen wil daar verandering in brengen. Dat zei hij althans vorige week voor de VRT-radio. De minister was met vakantie en werd - net zoals de journalist - niet gehinderd door grondige dossierkennis. VLD-fractieleider Hugo Coveliers deed er ...

Volgens minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) is het uitblijven van het assisenproces van Marc Dutroux en zijn medeplichtigen te wijten aan de assisenprocedure en aan het feit dat de minister van Justitie geen greep heeft op het werk van een onderzoeksrechter. Verwilghen wil daar verandering in brengen. Dat zei hij althans vorige week voor de VRT-radio. De minister was met vakantie en werd - net zoals de journalist - niet gehinderd door grondige dossierkennis. VLD-fractieleider Hugo Coveliers deed er nog een schepje bovenop. Hij wil de onderzoeksrechter afschaffen. Dat voorstel dreigt, net als het herzien van de assisenprocedure trouwens, grote onenigheid in de regering en het parlement te veroorzaken. Het uitblijven van Dutroux' assisenproces heeft niets te maken met de assisenprocedure maar wel met 'het onderzoek naar het onderzoek': de procedure die het parket-generaal van Luik heeft gestart waardoor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) aldaar nu reeds een half jaar het gerechtelijk onderzoek van onderzoeksrechter Jacques Langlois in Neufchâteau analyseert. Dit werd overigens in Knack van 11 juli uitvoeriger uiteengezet. Minister Verwilghen moet het parket-generaal van Luik dus niet vragen wanneer Dutroux en de zijnen eindelijk voor assisen zullen verschijnen. Hij moet vragen waarom het parket-generaal zo nodig de KIB moest inschakelen. Minister Verwilghen moet zich ook eens afvragen in welke mate hij procureur des konings Michel Bourlet in Neufchâteau en het parket-generaal in Luik heeft aangemoedigd om onderzoeksrechter Langlois, via de Luikse KIB, bijkomende maar wellicht volstrekt nutteloze onderzoeksopdrachten op te leggen. Dit zijn de onmiddellijke redenen waarom het assisenproces van Dutroux en de zijnen alsmaar wordt uitgesteld. De oorzaak van het uitstel ligt evenwel dieper. Procureur Bourlet, minister Verwilghen en hun medestanders durven zo'n proces vandaag niet aan. Dutroux' assisenproces dreigt immers de hypotheses onderuit te halen die zij de voorbije vijf jaar hebben verkondigd. Zij hebben er dus geen belang bij het gerechtelijk onderzoek nu reeds te laten afsluiten. Want vijf jaar intens en uitzonderlijk speurwerk heeft nog steeds geen groter netwerk blootgelegd dan dat van Dutroux, Michelle Martin, Michel Lelièvre en Bernard Weinstein. Zelfs tegen Michel Nihoul zijn er geen andere vermoedens dan diegene die toenmalig onderzoeksrechter Jean-Marie Connerotte ertoe aanzetten een aantal mensen halsoverkop in verdenking te stellen. Met alle gevaren voor valse beschuldigingen en gerechtelijke dwalingen vandien.Frank De Moor