Het is uiteraard nog te vroeg om de financiële effecten van de zachte winter te vangen in harde cijfers. Maar sommige trends zijn duidelijk.
...

Het is uiteraard nog te vroeg om de financiële effecten van de zachte winter te vangen in harde cijfers. Maar sommige trends zijn duidelijk. De bouwsector, dé motor van de economie, haalt opgelucht adem na de uitzonderlijk strenge winter van vorig jaar: voorlopig waren er amper twee weerverletdagen tegenover achttien eind januari vorig jaar. 'Voor aannemers is weerverlet een grote verliespost: de vaste kosten blijven, maar ze kunnen niet werken, én ze riskeren boetes voor het niet-respecteren van de termijnen', stelt de Confederatie Bouw. Toch waarschuwt de sector ook. 'Vorig jaar klokten we af op 38 dagen weerverlet. Het valt dus af te wachten wat februari en maart zullen brengen.' Een berekening van de economische meeropbrengst in vergelijking met vorige winter is niet mogelijk. 'Het mooie weer speelt wel een rol in de voorspelling dat de bouw dit jaar weer zal groeien.' Ook de Vlaamse overheid wrijft zich in de handen. Dankzij de zachte winter werd tot nog toe 5985 ton zout gestrooid. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het verschil met vorig jaar is groot: toen was er begin februari 47.140 ton gestrooid. De prijs van 1 ton zout bedraagt 55 euro, de Vlaamse overheid heeft voorlopig dus 2,26 miljoen euro minder uitgegeven dan vorig jaar. Het agentschap wil geen voorbarige conclusies trekken. 'Het kan morgen onophoudelijk beginnen te sneeuwen. Wij maken pas in april een eindbalans', aldus woordvoerder Ilse Luypaerts. Vorig jaar stond de finale teller op 82.188 ton zout. Ook het aantal oproepen voor schade aan het wegdek ligt opmerkelijk lager dan de voorbije jaren. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar ook dat wijst op minder uitgaven. Eenentwintig procent: dat is wat u als de winter zo doorgaat bespaart op uw energiefactuur, tenminste als uw verwarming op aardgas of stookolie draait. Dat cijfer wordt afgeleid uit het aantal 'graaddagen', het verschil tussen 16,5 graad en de effectieve temperatuur buiten. In december 2013 en januari 2014 waren er 21 procent minder graaddagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit officiële cijfers van Synergrid, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Een gezin dat jaarlijks 2000 liter stookolie verbruikt tegen een maximumprijs van 1600 euro kan zo tot 336 euro besparen. Het spreekt voor zich dat ook de overheid een goede zaak doet op de energiefactuur. De Federatie van Brandstofhandelaars ziet het met lede ogen aan. 'De mensen verbruiken minder én hebben nog een grote reserve in hun tank na de lange winter van vorig jaar. Dat ziet er niet goed uit. Wij moeten hopen dat de winter snel komt, en lang aanhoudt.' Paul Cobbaert