Edgard Eeckman richtte samen met Inge Vandelannoote, onderneemster en chro...

Edgard Eeckman richtte samen met Inge Vandelannoote, onderneemster en chronisch patiënt, de vzw Patient Empowerment op. Beiden willen het concept onder de aandacht brengen en doen een oproep om concrete suggesties die helpen om de patiënt meer gevoel van controle te geven en om de gelijkwaardigheid in de arts-patiëntrelatie te herstellen. https://patientempowerment.be