In Irak staat meer dan 1000 km2 landbouwgrond in brand, het merendeel opzettelijk aangestoken. In een hedendaagse variant v...