Boeiende wetenschappelijke publicaties kunnen voor opname in deze rubriek naar de auteur worden gestuurd.
...

Boeiende wetenschappelijke publicaties kunnen voor opname in deze rubriek naar de auteur worden gestuurd.In België rijdt momenteel 55 procent van de wagens op diesel. Diesel wint aan marktaandeel ten opzichte van benzine, onder meer door fiscale voordelen gekoppeld aan het gebruik ervan. Men ging ervan uit dat diesel gunstiger voor het milieu is dan benzine, omdat verbranding van diesel minder broeikasgassen produceert. Maar dieseluitlaatpijpen stoten wel stoffen uit die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Luc Int Panis en collega's van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol beschrijven in het verslagenboek van een wetenschappelijk congres over Transport and Air Pollution hoe moeilijk het is om in de discussie over de voordelen van diesel versus benzine tot een solide uitspraak te komen. De 'externe kosten' verbonden aan mortaliteit of klimaatopwarming zijn namelijk moeilijk te berekenen. Door middel van ingewikkelde wiskundige formules raakten de vorsers er toch uit. Een belangrijke rol was weggelegd voor de factor 'bevolkingsdichtheid'. In dichtbevolkte gebieden lopen meer mensen risico om gezondheidseffecten van polluenten te ondervinden. In deze omstandigheden zijn dieselwagens slechter voor het milieu dan benzinewagens, omdat hun milieuvoordeel - minder broeikasgassen - bijna onafhankelijk van het aantal mensen is. In ons land ontsnapten alleen de Ardennen aan deze trend - de limiet ligt rond 50 inwoners per vierkante kilometer. Het besluit gaat uiteraard alleen op voor de huidige generatie wagens. Het rijgedrag zou ook een invloed kunnen hebben op de resultaten. Elektrisch fietsen kan mensen met een zittend beroep die niet gemakkelijk geneigd zijn enige fysieke activiteit te verrichten, over de drempel naar beweging trekken. Dat blijkt uit onderzoek van Romain Meeusen waarover de nieuwsbrief van de Vrije Universiteit Brussel rapporteert. Twintig proefpersonen gebruikten zes weken lang een elektrische fiets om naar het werk te pendelen. Hun kracht en uithouding namen meetbaar toe in deze beperkte periode. Zonder de hulp van de motor zouden ze zich nooit aan fietsen gewaagd hebben. Zwarte populieren zijn de meest bedreigde inheemse boomsoort in ons land. An Vanden Broeck schrijft in de nieuwsbrief van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in Geraardsbergen dat er in ons land nog slechts enkele tientallen genetisch verschillende bomen te vinden zijn. Het verdwijnen van regelmatig overstromende rivieroevers waar hun zaden kunnen ontkiemen, en genetische pollutie met de overtalrijke Canadapopulier vormen de grootste bedreigingen voor de boom. Er is nood aan een programma om de verspreiding van de soort te bevorderen. Drielingen in een zwak sociaal-economisch milieu hebben een verhoudingsgewijs grote kans op het ontwikkelen van leerproblemen en leerstoornissen. Dat meldt Evert Thierry van de Universiteit Gent in De Huisarts. Er zou een verband bestaan tussen een laag geboortegewicht en een laag IQ. In normale omstandigheden komt er één drieling voor per tienduizend geboortes, maar artificiële voortplantingstechnieken hebben dat cijfer de jongste jaren vertienvoudigd. Samengesteld door Dirk Draulans