Neurowetenschapper Maaike Vandermosten (KU Leuven) en haar collega's rapporteren in Human Brain Mapping dat de zones in de hersenen die het leesnetwerk vormen zich vooral in de eerste twee jaren van de basisschool ontwikkelen. Daarna stabiliseert hun groei. D...

Neurowetenschapper Maaike Vandermosten (KU Leuven) en haar collega's rapporteren in Human Brain Mapping dat de zones in de hersenen die het leesnetwerk vormen zich vooral in de eerste twee jaren van de basisschool ontwikkelen. Daarna stabiliseert hun groei. De hersenen zijn dus het meest vatbaar voor leesontwikkelingen in de eerste twee jaren van het basisonderwijs. De onderzoekers konden ook vaststellen dat er al neurobiologische verschillen tussen kinderen met en zonder dyslexie bestaan voor ze leren lezen. De latere ontwikkeling van de leeszones in de hersenen verloopt vergelijkbaar voor beide groepen, maar de verschillen worden niet goedgemaakt. De ontdekking impliceert dat er al vroeg moet worden ingegrepen om taalproblemen te voorkomen of behandelen. Specifieke games zouden daar geschikt voor zijn. Op een heel ander niveau legden bioloog Eve Seuntjens (KU Leuven) en haar collega's een gelijkenis bloot tussen de werking van onze hersenen en die van octopussen. In eLife leggen ze uit dat het proces waarbij hersencellen pas na hun ontwikkeling migreren naar de plek waar ze hun functie moeten uitoefenen, ook in octopussen voorkomt. Het zou dus evolutionair noodzakelijk kunnen zijn voor een goede werking. Van alle ongewervelden hebben octopussen de meest complexe hersenen.