Waarom werd de 68-jarige Daniël Cardon de Lichtbuer, gewezen voorzitter van de Bank Brussel Lambert, voorzitter van de raad van bestuur van Child Focus? Zijn antwoord: "De voorzitter mocht niemand van de getroffen ouders of de ouderverenigingen zijn, het mocht niemand van rijkswacht, justitie of politiek zijn. Men zocht iemand die onafhankelijk was. De Koning Boudewijnstichting kende mij goed omdat ik twaalf jaar...

Waarom werd de 68-jarige Daniël Cardon de Lichtbuer, gewezen voorzitter van de Bank Brussel Lambert, voorzitter van de raad van bestuur van Child Focus? Zijn antwoord: "De voorzitter mocht niemand van de getroffen ouders of de ouderverenigingen zijn, het mocht niemand van rijkswacht, justitie of politiek zijn. Men zocht iemand die onafhankelijk was. De Koning Boudewijnstichting kende mij goed omdat ik twaalf jaar de leiding had van het Prins Albertfonds, dat jonge mensen op stage in het buitenland begeleidt. Daarnaast had ik toch de BBL rechtgetrokken en carrière gemaakt bij de Europese Gemeenschap, wat mijn credibiliteit om te slagen verhoogde. Bovendien was ik net met pensioen en kreeg ik bij Child Focus iets waar ik zelf dol op ben: een wit blad papier." Het budget van Child Focus bedroeg vorig jaar ongeveer 90 miljoen frank, iets minder dan de helft kwam van de overheid. De andere helft diende uit de privé-sector te komen. Cardon de Lichtbuer: "We hebben veel giften in natura gekregen zoals gratis tickets van Sabena maar weinig bedrijven hebben ons geld gegeven." Hij droomt van een campagne die gedragen wordt door de bevolking: "Honderden, duizenden mensen die elk 500 frank betalen! De Witte Mars heeft aangetoond dat wij een heel gezonde bevolking hebben. De mensen kwamen op straat om te zeggen: raak niet aan mijn familie! Ze reageerden tegen de Belgische administratie die bijzonder slecht functioneerde omdat politici mensen politiek benoemde en hen daarna klein hield: laag loon, geen vorming, geen materiaal. We moeten voor ogen houden dat de Belgische administratie zeer gefrustreerd was en hen de kans geven om te begrijpen dat we hen komen helpen." Voor de vrijwilligersorganisaties die al voor de Witte Mars actief waren, heeft hij alle respect en hij staat erop dat de samenwerking blijvend wordt verdergezet. Met de mensen van Marc & Corine heeft hij al verschillende gesprekken gevoerd en tijdens een laatste onderhoud heeft hij hen ook financiële steun toegezegd. "Als wij echt vinden dat ze nuttig zijn, moeten wij sommige zaken voor hen betalen. Maar ik verwacht wel dat zij zich aan een aantal afspraken houden. Ik ga ook zo gauw mogelijk met Eric Geijsbregts praten. Ik weet precies wat ik wens: het Centrum moet van iedereen zijn." Jo Blommaert