De economie blaakt van gezondheid. Voor één keer unisono voorspellen de analisten dat de Belgische economie met 3,25 tot 3,50 procent zal groeien. Alle macro-economische indicatoren staan op positief. Het ondernemersvertrouwen (de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank) en het vertrouwen van de consument pieken. Dat is geleden van voor de Golfoorlog.
...

De economie blaakt van gezondheid. Voor één keer unisono voorspellen de analisten dat de Belgische economie met 3,25 tot 3,50 procent zal groeien. Alle macro-economische indicatoren staan op positief. Het ondernemersvertrouwen (de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank) en het vertrouwen van de consument pieken. Dat is geleden van voor de Golfoorlog.België profiteert van het gunstige internationale klimaat. Vorig jaar presteerde Europa minder goed dan verwacht. Italië kende een groeivertraging en economische locomotief Duitsland viel stil. Nu gaat het Europa voor de wind. Onze economie loopt stilaan op hetzelfde toerental als die van de Amerikanen, die aan hun negende jaar hoogconjunctuur beginnen. Japan is hersteld van zijn economische recessie. Oost-Azië en Latijns-Amerika hebben hun monetaire crisissen verwerkt. Analisten hadden voor een verzwakte wereldeconomie gewaarschuwd als gevolg van het Y2K-probleem, maar die millenniumbug bleek zwaar overschat. De prijzen blijven relatief stabiel en de rente historisch laag. De Belgische 'exporteurs' doen goede zaken in de florerende eurozone. De zwakke euro versterkt de concurrentiekracht op de verre exportmarkten. Vooral de sterkere binnenlandse vraag geeft de economie zuurstof. Als gevolg van de stijging van de werkgelegenheid en van de loonsverhogingen stijgt de reële koopkracht met zo'n twee procent. De consumenten laten hun geld rollen en sparen minder. De spaarquota zakten tot een (naar Belgische maatstaven) lage veertien procent van het beschikbare inkomen. Het grote aantal nieuwe bouwvergunningen bewijst dat ook de woningbouw uit de crisis is. Wegenbouwers en andere aannemers van openbare werken krijgen het druk met allernoodzakelijkste werken in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De bedrijven blijven investeringen aankondigen: plus achttien procent. Vele ondernemingen breiden hun productiecapaciteit uit. De dioxinecrisis is grotendeels verwerkt. De ondernemingswinsten stijgen. En het overheidstekort smelt weg. Dat komt ook de werkgelegenheid ten goede. Door de economische groei en de verlaging van de loonlasten voor de ondernemingen - sommigen vragen zich af of die geste in de huidige goeie tijd wel echt nodig was - komen er 50.000 banen bij. Aangezien de beroepsbevolking met slechts 10.000 werknemers stijgt, moet de werkloosheid met 40.000 eenheden krimpen. Waardoor de werkloosheidsgraad met een vol procentpunt daalt tot 7,5 procent. Er bestaat inderdaad al spanning op de arbeidsmarkt, met onvervulde vacatures en knelpuntberoepen. Het nieuwe werkloosheidsprobleem is niet langer dat er te weinig banen zijn maar wel te weinig hoogopgeleide werknemers die de grote ambities van de ondernemingen waar kunnen maken. De nieuwe toestand leidt ertoe dat het bedrijfsleven zijn oudere werknemers 'herwaardeert'. Zoveel goed nieuws dreigt argwaan te scheppen. Kan dat wel blijven duren? Rusland en de vroegere Sovjetrepublieken zijn een onzekere factor. Afrika is economisch gezien een duister continent. Aan het economisch feest neemt niet iedereen deel. De internationale gemeenschap slaagt er niet in om de armoede zelfs maar te halveren. Het risico bestaat dat de Europese Centrale Bank de rente overdreven verhoogt om de economische oververhitting in één of twee Europese landen tegen te gaan. De Amerikaanse centrale bank dreigt de economie af te koelen. En een crash van de Amerikaanse aandelenkoersen behoort steeds tot de mogelijkheden, al hoeft dat Europa's economische groei nauwelijks te remmen. Maar voorspellen is geen wetenschap en een jaar duurt lang, dit keer zelfs 366 dagen.Guido Despiegelaere