Wat kost een zichtrekening? Een oordeel over de prijs vraagt uiteraard om een marktvergelijking. Kleine en middelgrote banken springen eruit, met hun redelijke vergoeding.
...

Wat kost een zichtrekening? Een oordeel over de prijs vraagt uiteraard om een marktvergelijking. Kleine en middelgrote banken springen eruit, met hun redelijke vergoeding.Argenta verdient de gouden palm met het gratis aanbod van het geheel van bankdiensten plus een rentevergoeding van 2,50 procent. Beroepskrediet, Europabank, Gesbank en Postcheque rekenen eveneens geen beheerskosten aan. De meerderheid van banken vraagt 200 frank. Beheerskosten vergoeden administratieve taken, zoals de opening van een rekening, adreswijzigingen en intrestberekening. Ze slaan dus niet op verrichtingen. Hiervoor vragen veel banken een vast bedrag. In de meeste gevallen 150 frank voor 48 verrichtingen. Wie meer transacties uitvoert, betaalt meer. Bijvoorbeeld voor operaties in het kantoor (cheques, stortingen...). De optie van de vijf bovengenoemde instellingen verschilt van die van de andere banken. Die hanteren een vast tarief voor beheerskosten. De BBL, Ippa, Crédit Général en Kredietbank rekenen bijna 400 frank aan, afgezien van bijkomende verrichtingen. Een goede klant kan wel korting krijgen op de prijs van verrichtingen. Cera kent een korting van 5 procent toe op bijkomende kosten, per schijf van 100.000 frank die de klant of een gezinslid heeft belegd in bank- en spaarrekeningen. Bij sommige banken moeten "dure" operaties per stuk worden betaald: cheques, stortingen, geldopvragingen aan de kassa. Bijvoorbeeld bij Anhyp en de ASLK. Bij Eural Unispar zijn de eerste 24 verrichtingen kosteloos. Daarna wordt 5 frank aangerekend per storting of cheque. De 300 frank beheerskosten per maand van Citibank worden zelden betaald. De bank huldigt namelijk het concept van de globaal geïntegreerde klant. Met andere woorden, wie een saldo 200.000 frank heeft staan op rekeningen bij Citibank betaalt geen beheerskosten. Bovendien krijgt de klant gratis eurocheques en toegang tot Bancontact/Mister Cash. GRATIS KAARTENAnhyp en Argenta bieden de Bancontact/Mister Cash-kaarten ook gratis aan. Dit betekent een besparing van 675 frank in vergelijking met bijvoorbeeld Banque Commerciale de Bruxelles, Bacob, BBL, Cera of Generale Bank. De kredietkaarten ( Visa Classic, Eurocard Blue, Mastercard) kosten meestal 800 frank. Bij Europabank en Postcheque krijgt u ze aan 700 frank. Bij Anhyp en Argenta zijn ze gratis. Krediet aan de Nijverheid geeft de kaart het eerste jaar gratis. Citibank vraagt 400 frank. Voor Visa Premier en Gold Eurocard kan de prijs nogal verschillen. Beroepskrediet biedt Visa Premier aan tegen 1700 frank, de BBL tegen 2600 frank en Cera tegen 2800 frank. Maar de prijs zegt niet alles. Aan de kredietkaart zijn verzekeringen gekoppeld, die in dekking kunnen verschillen. Maar laten we de rente op de zichtrekening niet uit het oog verliezen. De meeste instellingen afficheren een rente van 0,50 procent. Soms mits voorwaarden. Zo moet het minimumsaldo op de rekening 30.000 of 50.000 frank bedragen ( Generale Bank, Crédit Général en Kredietbank). Argenta en Europabank verwennen hun klanten met 2,50 procent. Citibank belooft 2 procent als het saldo van de rekeningen 200.000 frank beloopt. Rijk worden van geld op een zichtrekening kan dus niet. Als u er gemiddeld 50.000 tot 100.000 frank laat opstaan, zijn de kosten jaarlijks terugbetaald. Bij de banken die weinig of geen kosten aanrekenen, brengt een zichtrekening iets op. Wie onder nul gaat, wordt bestraft. De debetrente schommelt van 11,75 procent tot meer dan 18 procent per jaar op de ongedekte som. Sommige banken sanctioneren hun klanten met meer dan 20 procent. De meesten stellen een verzekering voor bij overlijden. Niemand is echter verplicht die te onderschrijven. Een kluis huren kost, naar gelang van de grootte, 700 tot 2000 frank. Als ze niet gedomicilieerd wordt op een rekening bij de bank kost ze 200 tot 400 frank extra. In de huurprijs is een verzekeringspremie begrepen, die slaat op diefstal en brand. Het verzekerde bedrag is vaak beperkt. Bij de BBL en de Generale Bank weliswaar niet. En wat betaalt u voor het bewaren en beheren van een effectendossier (innen van coupons, overnames, terugbetaling van obligaties op de vervaldag...)? De vaste kosten wisselen van bank tot bank. De grote instellingen vragen een vast bedrag van 300 frank voor dossierkosten, sommige rekenen slechts 200 frank aan. Het bewaarloon wordt berekend op grond van de waarde van de portefeuille, maar er is niets verschuldigd op producten van de bank zelve. Tenslotte rijst de vraag welke bank te kiezen. Het antwoord hangt af van uw behoeften. Een kleine, plaatselijke bank kan met voordelige tarieven mensen aantrekken die weinig belangstelling hebben voor de grote waaier van diensten van een grote bank. De nabijheid speelt een rol, de openingsuren en de mogelijkheid tot elektronisch bankieren. Om hun kosten te beperken, schuiven instellingen vaste tarieven naar voren voor een geheel van diensten en bankproducten. Ter illustratie: de groene rekening van de BBL (600 frank). Of de Global Club van de Generale Bank die, afgezien van de klassieke bankproducten en tegen betaling van 2700 frank per jaar, een stel zaken op de toonbank legt zoals een gids met kortingen voor hotels en restaurants, reisreserveringen, een tijdschrift en een verzekering.Véronique Pierson