We staan aan de vooravond van een revolutie in de strijd tegen tabak. Althans, dat beweren de gebruikers van de e-sigaret. Roken gaat achteruit in de meeste rijke landen, maar het elektronisch roken zit in de lift. Zeven miljoen Europeanen zouden vandaag e-sigaretten gebruiken. Die elektronische sigaret bevat geen tabak, maar wel nicotine die wordt verdampt. Van de giftige stoffen die vrijkomen als je tabak verbrandt, heb je dus geen last meer. In de VS verwachten ze dat de verkoop van de e-sigaret nog dit decennium die van de reguliere sigaret zal overtreffen. Als de wetgever dat toelaat,...

We staan aan de vooravond van een revolutie in de strijd tegen tabak. Althans, dat beweren de gebruikers van de e-sigaret. Roken gaat achteruit in de meeste rijke landen, maar het elektronisch roken zit in de lift. Zeven miljoen Europeanen zouden vandaag e-sigaretten gebruiken. Die elektronische sigaret bevat geen tabak, maar wel nicotine die wordt verdampt. Van de giftige stoffen die vrijkomen als je tabak verbrandt, heb je dus geen last meer. In de VS verwachten ze dat de verkoop van de e-sigaret nog dit decennium die van de reguliere sigaret zal overtreffen. Als de wetgever dat toelaat, tenminste. Op Europees niveau wordt op 8 oktober gestemd over de nieuwe tabaksrichtlijn, en die houdt ook een voorstel in om de e-sigaret te reglementeren alsof ze een medisch product is. De commissie Volksgezondheid van het Europees Parlement stelt voor ze enkel in apotheken te verkopen, en er een rist voorwaarden aan te verbinden. In veel landen wordt de e-sigaret nu nog als vrijetijdsproduct verkocht, en valt ze ook onder die kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften. Zowel in de EU als de VS vinden heel wat wetgevers dat te algemeen. Sommige studies beweren wel dat ze veiliger is dan gewone sigaretten, maar ze blijft natuurlijk verslavend. En ze is erg laagdrempelig: jonge mensen die anders van de sigaretten afgebleven zouden zijn, kunnen op deze manier wel aan nicotine verslaafd raken. En verstokte rokers die wilden stoppen met hun dodelijke en dure verslaving, schakelen nu over op de e-sigaret. Kortom, de vrees bestaat dat de trendy e-sigaret de rokers weer wind in de zeilen zal geven, net nu de strenge regels vruchten begonnen af te werpen en de rokers tot de stoep hadden gedegradeerd. Maar er zijn nog andere overwegingen om te pleiten voor een strikte reglementering van de e-sigaret. De e-sigaret concurreert bijvoorbeeld ook met rookstopproducten, maar hoeft niet dezelfde farmaceutische standaarden te respecteren. Dat zou de prijs van de e-sigaret onvermijdelijk de hoogte injagen, waardoor het aantal producenten en bijgevolg ook het aantal consumenten fors zou dalen. Gezondheidsautoriteiten die nicotine bestrijden, zijn evenmin dol op e-sigaretten. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is geen voorstander. De Amerikaanse Food and Drug Administration zal naar verwachting nog in oktober met beperkingen komen. In 2009 stelde die dat het om 'niet-toegelaten medische producten' ging, maar een rechtbank heeft intussen geoordeeld dat ze als tabaksproducten behandeld moeten worden. In Straatsburg gonst het intussen van de bedrijvigheid in de bars, waar tal van amendementen worden bedisseld. Die moeten ingediend worden tegen twee oktober. Zo hoopt het pro-kamp dat e-sigaretten die niet claimen dat ze therapeutisch werken, buiten de medische wetgeving kunnen vallen. Er lijkt wel een consensus te zijn, ook onder producenten, dat ze niet aan kinderen verkocht mogen worden, en dat de kwaliteitscontroles verstrengd moeten worden. © The Economist