Het is geleden van 1974 dat het levenswerk van de Nederlandse schilder-architect-stedenbouwer Constant (78) in zijn totaliteit aan het publiek werd getoond. Het Rotterdamse Witte de With gaf gelegenheidscurator en architectuurtheoreticus Mark Wigley carte blanche om de gedateerde hedendaagsheid van Constants levenswerk "New Babylon" naar de toekomst te transponeren.
...

Het is geleden van 1974 dat het levenswerk van de Nederlandse schilder-architect-stedenbouwer Constant (78) in zijn totaliteit aan het publiek werd getoond. Het Rotterdamse Witte de With gaf gelegenheidscurator en architectuurtheoreticus Mark Wigley carte blanche om de gedateerde hedendaagsheid van Constants levenswerk "New Babylon" naar de toekomst te transponeren. New Babylon is de verzamelnaam voor een enorm overdekt netvormig organisme dat, rustend op pijlers, boven de bestaande stedelijke wereld lijkt te zweven. Constant opteerde niet voor een tabula rasa-oplossing, maar voor een nieuwe artificiële woonlaag. Het continu en kunstmatig belicht interieur strekt zich uit over de gehele wereld en is opgebouwd uit een serie aaneengeschakelde "sectoren". Los van tijd, plaats en zwaartekracht biedt iedere sector altijd andere variaties aan om een zo heterogeen mogelijke ruimtebeleving in de hand te werken. Verplaatsbare bruggen, trappen, vloeren en muren moeten dit effect nog zien te versterken. Aangezien in deze psychologische megastad geen enkele ruimte nog te herkennen valt als badkamer, keuken of slaapkamer, worden sfeernuances zoals licht, kleur, textuur, akoestiek en temperatuur de nieuwe determinerende functionele criteria. Het geheel presenteert zich als een catalogus van sensuele ruimtelijke dynamiek waarbinnen ongekende en (voorlopig althans) onbewoonbare ruimtes mekaar afwisselen. De vraag naar bewoonbaarheid is hier echter impertinent, aangezien Constant zijn nieuwe instantwereld voorziet van een even nieuwe mensheid: de homo ludens. Volgens Constant kan door het efficiënt aanwenden van de technologie de menselijke arbeid overbodig worden, zodat het werkend bestaan voorgoed kan worden ingeruild voor een nomadisch leven van creatief spel. Vrije tijd zal de enige tijd zijn, alle fantasieën kunnen werkelijkheid worden. De wereld wordt een grote stad, niets is vast en alles komt in dienst te staan van het vluchtige en van de onmiddellijke bevrediging. Iedereen wordt architect. De tentoonstelling die chronologisch is opgebouwd, stelt driedimensionale passages en scènes voor uit het leven in New Babylon. Aan het einde van het parcours verandert, ongewild of niet, de initiële euforische vrijheid langzaam maar zeker in een visueel doemscenario. In die architecturale hightech-plezier-gevangenis wordt de homo ludens nog enkel als schaduw afgebeeld."Constant/New Babylon. The hyper-architecture of desire", Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam, 0031.10.41.10.144, tot 11/1.Peter Swinnen