In 2007 steeg het inkomen per hoofd van de bevolking met bijna vier procent. Als we in dat tempo verder gaan, zal tegen 2015 de armoede met meer dan de helft verminderen, behalve dan in Afrika. De levensverwachting en de geletterdheid blijven stijgen terwijl het aantal conflicten en de kindersterfte blijven dalen. Ook het aantal nieuwe besmettingen met hiv of aids vermindert overal ter wereld. De laatste dertig jaar is ook het aantal democratische staten meer dan verdubbeld. Al leeft nog steeds een derde van de bevolking in een autoritair regime...

In 2007 steeg het inkomen per hoofd van de bevolking met bijna vier procent. Als we in dat tempo verder gaan, zal tegen 2015 de armoede met meer dan de helft verminderen, behalve dan in Afrika. De levensverwachting en de geletterdheid blijven stijgen terwijl het aantal conflicten en de kindersterfte blijven dalen. Ook het aantal nieuwe besmettingen met hiv of aids vermindert overal ter wereld. De laatste dertig jaar is ook het aantal democratische staten meer dan verdubbeld. Al leeft nog steeds een derde van de bevolking in een autoritair regime. Het rapport 2008 State of the future van de VN gaat na hoever het staat met de millenniumdoelstellingen. 2500 experts van over de hele wereld leverden hun bijdrage aan het onderzoek. Organisaties als Unesco, het Amerikaanse leger en de Wereldbank onderschrijven de optimistische visie. Volgens het rapport bevinden we ons op een scharniermoment. 'De wereldbevolking staat aan de vooravond van een vreedzame en voorspoedige toekomst, met ongekende mogelijkheden om de levensduur te verlengen. De stijgende democratisering, economische en technische vooruitgang en doorbraken op medisch vlak maken het mogelijk om miljoenen mensen uit armoede te bevrijden en de wereld veel beter te laten draaien dan vandaag het geval is.' In deze goednieuwsshow zijn glansrollen weggelegd voor internet, mobiele telefonie en de luchtvaart. Die maken het namelijk mogelijk om de wereld te overzien en te verbeteren. Toch is enige nuance nodig. Een reeks knelpunten kan de positieve vooruitzichten drastisch doen keren. De helft van de wereld is kwetsbaar voor sociale instabiliteit en geweld veroorzaakt door de stijgende voedsel- en energieprijzen, staten die het laten afweten, het dalende waterpeil, klimaatsveranderingen, woestijnvorming en stijgende migratie door politieke en economische omstandigheden. 46 landen, oftewel 2,7 miljard mensen lopen een hoog risico op gewapende conflicten. Nog eens 56 staten riskeren politieke instabiliteit. 37 landen zien een voedselcrisis tegemoet. De prijzen voor basisvoedsel verdubbelen overal ter wereld en met bijna 3 miljard mensen die amper 2 dollar per dag verdienen, lijken langdurige sociale conflicten onvermijdelijk. De VN komen tot de conclusie dat de wereld over de mogelijkheden beschikt om de uitdagingen aan te gaan. Maar we missen samenhang en richting om het tot een goed einde te brengen. De groeiende complexiteit en de snelle veranderingen vergen een globale strategie, een plan op wereldmaat. In het 6300 pagina's tellende onderzoek klinkt het dat overheden niet in staat zijn om de kansen te grijpen waar ze liggen en om rampen af te wenden. 'Nu worden beslissingen te traag en op basis van onjuiste of onvoldoende informatie genomen.' Ann-Sofie Dekeyser