'Homans lijkt de instrumenten waarmee ze haar beleid moet ondersteunen niet goed te begrijpen.'
...