Vogelliefhebbers Olivier Dochy en Walter Deconinck analyseren in Natuur.oriolus de vraag welke vogel achter de blauwvoet zit, ...

Vogelliefhebbers Olivier Dochy en Walter Deconinck analyseren in Natuur.oriolus de vraag welke vogel achter de blauwvoet zit, die in Vlaamsgezinde kringen met storm op zee geassocieerd is - in de veronderstelling, uiteraard, dat het om een bestaande vogel gaat. Er is gedacht dat het om een stormmeeuw ging, maar die heeft slechts tijdens een korte fase van haar bestaan blauwachtige poten. De auteurs concluderen dat het niet anders dan om de enigmatische visarend kan gaan, zeker omdat Hendrik Conscience er al naar verwees. Met wat goede wil kunnen de poten van de visarend voor blauw doorgaan. De soort kan ook vissen in zee.