Etienne Vermeersch (Moraalfilosoof, in 'Het Laatste Nieuws', over de deelname van een hoogzwangere vrouw aan het tv-programma 'Big Brother')
...

Etienne Vermeersch (Moraalfilosoof, in 'Het Laatste Nieuws', over de deelname van een hoogzwangere vrouw aan het tv-programma 'Big Brother') Het actualiteitsdebat in het Brussels parlement van vorige donderdag draaide geheel om Grouwels' woorden in Knack twee weken geleden. De staatssecretaris voor Openbaar Ambt had toen gezegd dat niet de Vlamingen of de Walen de echte separatisten in dit land zijn, maar wel de Franstalige Brusselaars die van de hoofdstad een zuiver Franstalige stad proberen te maken. Tevens had ze ingehakt op de beleidsmatige knoeiboel die de 'archaïsche' maar helaas 'oppermachtige' PS er in Brussel van zou hebben gemaakt. Maar daarover ging de opwinding niet. Nee, de Franstalige partijen, meerderheid én oppositie, waren collectief over hun toeren door de communautaire portee van het gesprek, daarbij geholpen door de hysterische berichtgeving in enkele Franstalige Brusselse kranten. De staatssecretaris had ook durven te beweren - overigens niet voor het eerst - dat de communautaire onderhandelingen in 2007 van gemeenschap tot gemeenschap moeten worden gevoerd. Fout, helemaal fout, vonden de Franstalige Brusselaars. Grouwels zou het statuut van Brussel als een apart gewest miskennen. En zou dus het 'Brusselse model' onderuit willen halen. Bijgevolg is ze eigenlijk een verdoken separatist. Meer nog, ze is een paard van Troje, uitgestuurd door Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) - ook een van die omfloerste separatisten die terecht door de koning is gekapitteld - om de Brusselse regering van binnenuit op te blazen. Niet voor herhaling vatbaar, luidde de conclusie. Even voorspelbaar als contraproductief werd Grouwels tijdens het debat door verschillende sprekers in één zak met het Vlaams Belang gestopt. 'U bent niet de enige vrouw in de CD&V-fractie', besloot PS-fractieleider Rudy Vervoort, doelend op de wettelijke verplichting om in elke taalgroep van de Brusselse regering minstens één vrouw op te nemen. Brussels minister-president Charles Picqué (PS) was de enige die de gemoederen trachtte te bedaren. In een gesprek met de stadskrant Brussel Deze Week riep hij op tot een Brussels staakt-het-vuren. Grouwels zelf zegt te zijn geschrokken van de 'agressieve toon van het debat'. 'In feite moeten Vlamingen hier gewoon hun mond houden. Wie kritiek durft te uiten, is een racist of een separatist. Op die manier worden de Vlamingen in Brussel politiek monddood gemaakt.'H.R.