JA

'Vroeg of laat moet je volledig overschakelen op kweek. De vinkeniers weten dat, lang voor de vinkenvangst verboden werd, waren wij al intensief aan het kweken. Nu stellen de vinkeniers echter vast dat we voor een degelijke kweek te weinig vogels hebben, wat onvermijdelijk leidt tot vogels met een te lage strijdlust - dus niet geschikt voor zangwedstrijden - en tot inteelt. Er worden zelfs al vogels met kromme poten geboren. Onderzoekers van de Antwerpse Universiteit hebben onlangs uitgedokterd dat een evenwichtige kweek zou volstaan om inteelt te voorkomen. Maar de wetenschappers hielden er wel geen rekening mee dat heel wat vogels die zij onderzochten nog een vader uit de vrije natuur hadden. En dat is binnenkort natuurlijk gedaan. Op dit moment is ...

'Vroeg of laat moet je volledig overschakelen op kweek. De vinkeniers weten dat, lang voor de vinkenvangst verboden werd, waren wij al intensief aan het kweken. Nu stellen de vinkeniers echter vast dat we voor een degelijke kweek te weinig vogels hebben, wat onvermijdelijk leidt tot vogels met een te lage strijdlust - dus niet geschikt voor zangwedstrijden - en tot inteelt. Er worden zelfs al vogels met kromme poten geboren. Onderzoekers van de Antwerpse Universiteit hebben onlangs uitgedokterd dat een evenwichtige kweek zou volstaan om inteelt te voorkomen. Maar de wetenschappers hielden er wel geen rekening mee dat heel wat vogels die zij onderzochten nog een vader uit de vrije natuur hadden. En dat is binnenkort natuurlijk gedaan. Op dit moment is een minimale bevoorrading van vogels uit de vrije natuur gewoon nodig om onze sport te laten voortbestaan. Die nieuwe vogels gaan natuurlijk wel alleen naar de kwekers, ze dienen niet om de individuele wedstrijdvinkenier te plezieren. Voor niet-ingewijden heeft de vinkeniersport onterecht een kwalijke reputatie. Niet zo verwonderlijk, vanuit bepaalde hoeken maakt men ons graag zwart met praktijken die 150 jaar geleden in zwang waren. Alsof er nu nog oogjes worden dichtgeschroeid, een wandaad die al sinds 1928 verboden is, en waarvan iedere rechtgeaarde vinkenier walgt. In die tijd bestond hier ook kinderarbeid, spreekt men daar de bedrijfsleiders van vandaag nog over aan? Vinkeniers verzorgen hun vogels in de regel héél goed. Vraag het maar aan hun echtgenotes. Ze zullen bijna allemaal zeggen: mijn man ziet die vinken precies liever dan mij. Als een vogeltje niet supergoed verzorgd wordt en zich niet uitstekend in zijn vel voelt, zal het trouwens ook niet zingen. Een vinkenier heeft er alle belang bij om zijn dieren goed te soigneren.''Eigenlijk is vinken vangen al sinds de jaren zeventig verboden. Maar via slinkse kanalen en politieke druk hebben de vinkenvangers dat altijd kunnen omzeilen. Geen enkele minister durfde er zijn nek voor uit te steken. Wie gaat ook zo veel potentiële kiezers schofferen? Daarom is het pas na onze klacht voor de Raad van State dat België eindelijk het internationale milieurecht toepast en de vinkenvangst volledig verbiedt. De Europese vogelrichtlijn van 1979 verbiedt immers álle vangst van wilde vogels, op een paar uitzonderingen na. Ook voor liefhebberijen kan er zo'n uitzondering bestaan, als er écht geen alternatief voorhanden is. Maar voor de vinkeniersport bestaat er wel zo'n alternatief: de kweek in gevangenschap. En in tegenstelling tot wat de vinkeniers vertellen, loopt die kweek vrij goed. De cijfers bewijzen dat. Voor het Europees recht speelt het in principe zelfs geen rol of de kweek al dan niet succesvol is. Je mag geen vogels meer uit de vrije natuur halen. Punt uit. Nu gebruiken de vinkeniers de zogezegd 'onvermijdelijke kweekinteelt' als excuus. Echt een onzinnig argument, je kan toch ruilen en kopen? Voor vogels die in gevangenschap geboren zijn, is dat toegelaten. Je mag er zelfs uit het buitenland importeren. Wat is dan het probleem? Er is alleen een beetje goodwill nodig van de vinkeniersbonden. Maar die zien blijkbaar meer heil in nóg maar eens een vertragingsmanoeuvre. Ik snap het wel hoor. Waarom zou je kweken, wanneer vangen zoveel leuker en goedkoper is? Weet u, de vogels doen het momenteel niet zo goed. De biotopen verdwijnen, er is vervuiling, steeds meer verkeer... En er is de grootschalige illegale vogelvangst natuurlijk, waar soms zelfs bestuursleden van de vinkeniersbonden zich aan bezondigen. Vangen mag niet. Dat ze nu eens die bladzijde omslaan, en zich echt volledig gaan richten op de kweek.'Opgetekend door Jef Van Baelen'Er zijn te weinig vogels voor een degelijke kweek.''De vinkeniers gebruiken de kweekinteelt als excuus.'