Wie kent ze niet van de reclame, de verzekeringsrekeningen zoals de First-rekening van Ethias, de Crest-rekening van AXA of de Optima-rekening van ING? Zowat elke bank of verzekeringsmaatschappij biedt zulke producten aan. De opbrengst van zo'n rekening zou hoger liggen dan die van een spaarboekje. Maar laten we eerst eens bekijken wat zo'n verzekeringsrekening precies is.
...

Wie kent ze niet van de reclame, de verzekeringsrekeningen zoals de First-rekening van Ethias, de Crest-rekening van AXA of de Optima-rekening van ING? Zowat elke bank of verzekeringsmaatschappij biedt zulke producten aan. De opbrengst van zo'n rekening zou hoger liggen dan die van een spaarboekje. Maar laten we eerst eens bekijken wat zo'n verzekeringsrekening precies is. Op het eerste gezicht is er een grote gelijkenis met het spaarboekje. Een verzekeringsrekening is een spaarformule waarop u vrij stortingen en opnemingen kunt doen. U bepaalt dus zelf hoeveel u stort en opneemt en wanneer u dat doet. Het facet 'verzekering' zit hem in het feit dat u een begunstigde bij overlijden kunt aanwijzen. U kunt dus vooraf vastleggen wie het op de rekening gespaarde geld moet krijgen als u overlijdt tijdens de duur van het contract. Dat is niet mogelijk bij een spaarboekje. In dat geval zal het geld bij een overlijden tijdens de looptijd van het spaarboekje worden verdeeld tussen al uw erfgenamen. Bij sommige verzekeringsrekeningen bent u verplicht om een minimale eerste storting (bijvoorbeeld 2500 euro) te doen. Bovendien zijn er vaak kosten verbonden aan een verzekeringsrekening. Er kunnen immers kosten bij het instappen, voor het beheer en bij het uitstappen worden aangerekend. Die kosten verschillen van product tot product, maar ze tasten wel het werkelijke rendement van de verzekeringsrekening aan. Bij een spaarboekje hebt u die kosten niet. Laat u op voorhand duidelijk informeren over de kosten door de bank of de verzekeringsmaatschappij die de verzekeringsrekening aanbiedt. Op een verzekeringsrekening hebt u, net zoals bij een spaarboekje, een vaste opbrengst. Wettelijk mag die niet meer bedragen dan 3,75 % per jaar. In de praktijk liggen de rendementen echter een stuk lager. Dat komt omdat de langetermijnrente op een historisch laag peil staat. Op een First-rekening bij Ethias bijvoorbeeld krijgt u momenteel 2,75 % per jaar, op een Crest-rekening van Ethias 2,50 %. Let op, het gaat hier om de opbrengst vóór kosten. Hou er ook rekening mee dat de rente enkel gewaarborgd is voor de al gedane stortingen. De vroeger behaalde rendementen zijn dus geen garantie voor de toekomst. Bovenop dat gewaarborgde rendement kan er nog een bonus komen, de zogenaamde winstdeelname. Het is echter niet zeker dat u die krijgt, dat hangt af van de prestaties van de verzekeraar of bank. De bonus wordt op het einde van elk jaar vastgelegd. In 2004 bijvoorbeeld heeft Ethias een bonus van 1,75 % gegeven, terwijl Crest een bonus van 1 % toekende. Interessant aan een verzekeringsrekening is dat er geen roerende voorheffing hoeft te worden betaald op de opbrengsten, voor zover u tenminste geen opnemingen doet binnen de acht jaar na de datum van intekening op het contract. Neemt u wel binnen de acht jaar geld op, dan betaalt u daarop 15 % roerende voorheffing. Op de eventuele bonus hoeft u nooit belasting te betalen. Beleggen in een verzekeringsrekening als alternatief voor een spaarboekje kan onaangename verrassingen opleveren. Stel dat u geld op een verzekeringsrekening zet en dat binnen de kortste keren weer opvraagt. Bij een spaarboekje gaat dat vlot. U betaalt geen kosten, de opbrengst blijft vrij van roerende voorheffing en u hebt dadelijk uw geld. Het enige wat u eventueel verliest, is de aangroei- of getrouwheidspremie van doorgaans 0,50 % per jaar. Bij een verzekeringsrekening ligt dat anders. Op een afname zult u in principe kosten betalen (bijvoorbeeld 2,5 %). Bovendien zult u 15 % roerende voorheffing betalen op de opbrengst bij een opname binnen de acht jaar. Een verzekeringsrekening is dus een belegging op middellange en lange termijn (minstens acht jaar gezien de fiscaliteit) en bijgevolg niet echt een perfect alternatief voor het spaarboekje. Johan Steenackers