Vorige week sloot de directie van Fortis België met zijn 19.000 werknemers een nieuw sociaal akkoord voor een termijn van vijf jaar. De cao-onderhandelingen waren bij de Belgische bank- en verzekeringsgroep uiterst moeizaam verlopen. En nadat de maandenlange impasse de laatste weken eindelijk doorbroken leek, verstoorde nieuwe topman Jean-Paul Votron de sociale vrede door een besparingsplan van 100 miljoen euro aan te kondigen.
...

Vorige week sloot de directie van Fortis België met zijn 19.000 werknemers een nieuw sociaal akkoord voor een termijn van vijf jaar. De cao-onderhandelingen waren bij de Belgische bank- en verzekeringsgroep uiterst moeizaam verlopen. En nadat de maandenlange impasse de laatste weken eindelijk doorbroken leek, verstoorde nieuwe topman Jean-Paul Votron de sociale vrede door een besparingsplan van 100 miljoen euro aan te kondigen. De kleinere liberale vakbond ACLVB weigerde in die omstandigheden het akkoord te ratificeren, de socialistische ABVV en de christelijke vakbond LBC-NVK stemden schoorvoetend in. 'Maar ook wij zijn zeker niet laaiend enthousiast over dit akkoord', zegt Jaak Verhaeghe van de LBC-NVK. 'Op een zeker ogenblik moet je gewoon kijken naar wat haalbaar is voor het bedrijf en je afvragen: zitten we beter mét deze cao of zonder? Bij meerderheid van stemmen hebben we besloten dat het mét is.' Pikant detail: naar verluidt stemden vroegere werknemers van de Generale Bank in groten getale tegen en wordt de nieuwe cao vooral door ex-ASLK'ers gedragen. 'Onlogisch is dat niet', meent Verhaeghe. 'Er zijn vaste verschillen in de loons- en arbeidsvoorwaarden tussen de vroegere werknemers van de Generale Bank en die van de ASLK. Daardoor is deze cao voor de ene groep iets makkelijker te slikken dan voor de andere. Die problemen kennen we al van bij de fusie in '99 en ze zullen blijven bestaan. Het bedrijf kan daar enkel iets aan veranderen door de vroegere ASLK'ers verworven rechten af te pakken. Geen enkele rechtgeaarde syndicalist wil daaraan beginnen.'Door het besparingsplan moeten tussen de 100 en de 150 werknemers met een tijdelijk contract Fortis verlaten. 'In sommige geledingen, bijvoorbeeld in de administratie, is er zeker nog synergie mogelijk. De vakbonden beseffen dat', aldus Verhaeghe. 'De directie beloofde ons dat de afvloeiingen de werkdruk voor de gewone Fortisbediende niet zouden doen stijgen.' Het moet voor de bonden wrang zijn om over inkrimpingen te praten; Fortis haalt zijn beste jaarresultaten ooit. Verhaeghe: 'Dat mag je zo niet bekijken. Het is onzinnig om een bedrijf te verplichten een groter aantal werknemers in dienst te nemen dan werkelijk noodzakelijk is, gewoon omdat men een mooie winst maakt.'Tegelijk belooft Fortis 150 nieuwe krachten voor het kantorennet van de grootbank. 'Mijnheer Votron wil de openingsuren uitbreiden. Als hij echt in zijn plannen gelooft, moet Votron er natuurlijk ook in investeren. De bonden steunen hem daarin. De beste werkzekerheid bereik je door tevreden klanten.'J.V.B.