Mensen die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning kunnen dankzij een regularisatie toch in België blijven. In haar regeringsverklaring beloofde de regering-Leterme- dat ze via een rondzendbrief zou verduidelijken in welke gevallen dat kan. Maar die brief is er nog altijd niet. De coalitiepartners zijn het immers niet eens over de vraag of mensen die hier voorheen nooit legaal verbleven, toch geregulariseerd kunnen worden omdat ze al goed geïntegreerd zijn. MR en Open VLD vinden van niet, C...

Mensen die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning kunnen dankzij een regularisatie toch in België blijven. In haar regeringsverklaring beloofde de regering-Leterme- dat ze via een rondzendbrief zou verduidelijken in welke gevallen dat kan. Maar die brief is er nog altijd niet. De coalitiepartners zijn het immers niet eens over de vraag of mensen die hier voorheen nooit legaal verbleven, toch geregulariseerd kunnen worden omdat ze al goed geïntegreerd zijn. MR en Open VLD vinden van niet, CDH, CD&V en PS van wel. Daarnaast heerst er onenigheid over de economische regularisatie. In het regeerakkoord staat te lezen dat vreemdelingen die een vaststaand werkaanbod kunnen voorleggen en hier al verblijven van voor 31 maart 2007, eenmalig de kans zullen krijgen om hun verblijf in orde te brengen. Open VLD en MR willen deze maatregel beperken tot de knelpuntberoepen. CD&V, CDH en PS willen hem opentrekken naar alle beroepen. BOB PLEYSIER: De in-stroom aan asielzoekers is niet veranderd. Het gaat nog altijd om zo'n 800 mensen per maand. Het grote probleem is dat de mensen niet meer doorstromen. Iedereen blijft zitten waar hij zit. Gevolg is dat meer dan de helft van de mensen die nu in de asielcentra zitten, daar eigenlijk niet thuishoort. PLEYSIER: Zowel minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) als haar collega van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open VLD) voert een verrottingsstrategie. Turtelboom doet alsof haar neus bloedt als het over opvang gaat, en Arena laat de centra vollopen om druk uit te oefenen op het beleid van Turtelboom. PLEYSIER: Een van de voornaamste redenen is het feit dat de rondzendbrief over de regularisaties van Turtelboom zo lang op zich laat wachten. Heel veel mensen wachten op die criteria - en keren dus niet vrijwillig terug. Anderzijds weigert Arena de Dienst Vreemdelingenzaken toegang tot de centra om mensen te laten uitwijzen. Aan de basis ligt een fundamenteel verschillende visie op het beleid. Turtelboom wil voor de regularisaties taal en werk als criteria gebruiken. Arena wil globaler te werk gaan en een algemene regularisatie doorvoeren. PLEYSIER: Die rondzendbrief moet er zo snel mogelijk komen. Turtelboom en Arena zouden samen een coherent beleid moeten voeren. Op lange termijn is één minister voor deze materie de enige oplossing, zoals in de meeste andere landen. Als de huidige toestand nog lang duurt, komen er zeker nieuwe acties aan. Het probleem en het gevaar is dat die alsmaar spectaculairder moeten zijn om de media te halen.