Literatuurwetenschapper Mike Kestemont (UAntwerpen) probeert na te gaan hoeveel middeleeuwse ridderromans er verloren zijn gega...

Literatuurwetenschapper Mike Kestemont (UAntwerpen) probeert na te gaan hoeveel middeleeuwse ridderromans er verloren zijn gegaan. In de biologie bestaan methodes om te bepalen hoeveel soorten er ergens voorkomen, inbegrepen degene die waarnemers niet registreren omdat ze te zeldzaam zijn of te moeilijk te spotten. Kestemont vertaalde de techniek naar ridderromans en kwam met een Nederlandse collega tot de conclusie dat ongeveer de helft verloren is gegaan. Hun verslag in het blad Spiegel der Letteren wijst uit dat er ooit zo'n tweeduizend handschriften met ridderromans moeten hebben bestaan, waarvan slechts 8 procent is bewaard.