JA
...

JAMarcel Jacobs"In de nieuwe milieuvergunning staan een hele reeks positieve dingen. Onder andere een geplande studie om te kijken of het aantal decibel op bepaalde dagen van 95 naar 90 kan worden teruggebracht. Dat zou al een hele stap vooruit betekenen. Twee: de minister kan voortaan ook optreden indien de uitbater van het circuit, de vzw Terlamen, zich niet aan de opgelegde normen houdt of van slechte wil blijkt. Drie: de zogenaamde commissie Terlamen komt terug. Het gaat om een gemengde commissie met onder andere vertegenwoordigers van het circuit en van de omwonenden. Totnogtoe moesten wij alles afdwingen. Wij moesten iedere keer opnieuw naar de Raad van State en trokken zelfs naar het Hof van Beroep. Die rechtbank legde het circuit ten slotte een dwangsom van 1,5 miljoen frank op per dag dat de vorige vergunning werd overtreden. De commissie gaat nu proberen verbeteringen aan de bron aan te brengen en onderzoeken hoe wij in symbiose kunnen samenleven. Het circuit van Terlamen met al de economische en andere implicaties is één, het belang van de omwonenden twee. Volgens ons moet er een weg te vinden zijn om die twee te verzoenen. Dat kan alleen als er goede wil komt van de vzw. Wij zijn minder gelukkig met de regeling voor de toegelaten activiteiten op weekdagen. Wij hadden al wettelijke garanties voor de weekends, nu wilden wij er ook voor de weekdagen, maar in de nieuwe vergunning is er geen sprake van een evenwicht. Na tien weekends met onbeperkt lawaai krijgen wij nu ook nog eens elke donderdag datzelfde lawaai. Ik begrijp dat het voor minister Dua een zeer moeilijk dossier was. In de raad van bestuur van de vzw Terlamen zit bijvoorbeeld haar collega Johan Sauwens of Valère Vautmans, kabinetsmedewerker van Patrick Dewael. Dua gaf zelf toe dat er vanuit die hoeken heel zwaar is gelobbyd. Wij kennen dat: wij moeten hier al 25 jaar tegen de lokale politici opboksen."NEEJan VerschraegenNog slechts 73,5 dag per jaar 'lawaaierige' activiteiten. Plus 24 uur complete rust en stilte voor en na grote wedstrijden... Voor het circuit van Terlamen is de nieuwe vergunning geen echt geschenk, meent circuitdirecteur Jan Verschraegen. "Een circuit in leven houden, is zeer duur. Alleen om alles in stand te houden, moet je elk jaar 20 tot 30 miljoen frank investeren. Overal ter wereld stopt de overheid de meeste circuits geld toe. Francorchamps krijgt bijvoorbeeld jaarlijks 100 tot 150 miljoen. Wij doen het zonder een dergelijke sponsor en slagen er toch in het hoofd boven water te houden. Ons probleem? Een opeenhoping van nieuwe wetten. Het verbod op tabaksreclame, dan een regeling voor vergoedingen van vrijwilligers, nu weer de nieuwe milieuvergunning. Dat snijdt telkens opnieuw in onze portemonnee. We hebben het nog niet helemaal becijferd maar ik denk dat de beperkingen van de nieuwe vergunning ons 4 tot 5 miljoen per jaar kosten. Gelukkig zijn onze grote evenementen niet bedreigd en boeken wij successen. Onder andere door te diversifiëren. Straks krijgen wij het WK veldrijden en het WK wielrennen op de weg. Er zitten nog leuke initiatieven in de pijplijn. Leefmilieu is belangrijk en wij willen daar een prijs voor betalen. Wij hebben geen problemen met onze omgeving wel met een zeer kleine minderheid van omwonenden. Een milieu-effectenrapport wees uit dat er 3600 mensen rond het circuit wonen die hinder zouden kunnen hebben. Uit enquêtes blijkt dat slechts 2 procent van hen die hinder als ondraaglijk ervaart. Voor juridische procedures tegen het circuit ging men handtekeningen ronselen en men kreeg er nooit meer dan een vijftigtal bij elkaar. En dan nog belden mensen die tekenden ons 's anderendaags om te zeggen: Wij bedoelen het zo niet. Autosport geeft lawaai. Dat weten wij en wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Blijkbaar met succes want 95 procent van die 3600 mensen is blij of fier rond het circuit te wonen. De grondprijzen in de onmiddellijke omgeving behoren tot de hoogste in Limburg. Dat bewijst dat het circuit niet als zo'n zware belasting wordt ervaren. Ik denk dat heel veel Vlamingen een gat in de lucht zouden springen als ze in de villa's van onze tegenstanders mochten intrekken."Opgetekend door Jos Grobben