Het Antwerpse Data Alert introduceert met de Security Shop een nieuwe productgroep die een scala aan beveiligingsoplossingen biedt waaronder encryptie, firewalls, authenticatie, toegangscontrole, Internet Access Management, kopiebeveiliging en Jaar 2000-oplossingen.
...

Het Antwerpse Data Alert introduceert met de Security Shop een nieuwe productgroep die een scala aan beveiligingsoplossingen biedt waaronder encryptie, firewalls, authenticatie, toegangscontrole, Internet Access Management, kopiebeveiliging en Jaar 2000-oplossingen. Naarmate de uitwisseling van gegevens via netwerken en het Internet blijft toenemen, groeit de vraag naar efficiënte beveiligingssystemen. Bedrijven willen hun data beschermen tegen alle mogelijke bedreigingen van buitenaf, hoewel onderzoek uitwees dat de eigen werknemers de grootste bedreiging vormen: virussen, inbraak, diefstal en beschadiging van gegevens en hard- en softwareproblemen als gevolg van de eeuwwisseling. De Security Shop omvat encryptieproducten voor het versleutelen van data om het vertrouwelijke karakter en de integriteit ervan veilig te stellen. De drie oplossingen voor versleuteling heten IronWare Protection, IronWare Encryption en IronWare Communication. Daarnaast zijn er firewallproducten (elektronische brandgangen voor de controle van al het inkomende en uitgaande dataverkeer en de afscherming van interne gegevens tegen ongewenst gebruik). De firewall kreeg de originele naam Guardian 3.0 mee. Rest er nog de authenticatieproducten om waterdichte identificatie van verzenders en ontvangers te garanderen. Security Shop biedt hier IRAS-NT. Voor de echt paranoïde computeraar heeft Data Alert nog een gadget met een hoog James Bond-gehalte: biometrische controle. FaceIt herkent het gezicht van de persoon die zich toegang wil verschaffen tot systemen of locaties. Op basis van deze herkenning krijgt de persoon al dan niet toegang. Zoiets moet haast zeker leiden tot hilarische misverstanden. Extreme lelijkaards schijnen wel sneller herkend te worden dan mooie vrouwen, maar dat kan een leugen of een verholen belediging blijken. De netwerkgoeroes krijgen met NetOctopus een technisch zeer geavanceerd product voor beheer en auditmogelijkheden vanuit de Macintosh voor de Macintosh, Windows 95 en NT. Met Forensic toolkit kan de systeemmanager frauduleus of illegaal gebruik in zijn computersysteem opsporen. CyberPatrol beperkt op een zeer eenvoudige wijze de beschikbare informatie op het Internet en bevordert het professionele Internetgebruik door een continue controle van de te bezoeken sites. Websites en nieuwsgroepen met ongewenste inhoud kunnen eenvoudig geblokkeerd worden met Interpol, een firewall en een webblocker verwerkt in één plug-and-play-apparaat. Gedaan dus met harde porno op de werkvloer. Het sluitstuk van Security Shop vormen de Jaar 2000-oplossingen. Allerhande linke adviseurs en computerbedrijven vonden met het eeuwprobleem de ideale truc om bedrijven op kosten te jagen. De Generale Bank trok ruim een half miljard frank uit voor het jaar 2000. Dankzij de mannen van het jaar nul is er bovendien een extreem personeelstekort in de computerbranche. Data Alert verkocht met Dr Solomon's antivirusproducten altijd al zekerheid en gemoedsrust en met Prove IT 2000 geven ze de systeembeheerder onmiddellijk een overzicht van de met zijn huidige hardware te verwachten problemen tijdens de eeuwwisseling. Het test, inventariseert, rapporteert en repareert pc's. Hoe een stuk software hardware repareert, kan ondergetekende zich moeilijk voorstellen, maar het zal wel indrukwekkend zijn. www.unit4.beLode Goukens