www.warande.be
...

www.warande.be www.kvs.be www.vooruit.beNa het Theaterfestival, dat het beste bracht uit het voorbije theaterseizoen, beginnen de cultuurcentra en theaters met een schone lei aan een nieuw seizoen. Een van de hoogtepunten wordt alvast de opening van het Warandep'ant in Turnhout. De Warande zelf is al jarenlang het cultuurcentrum met het grootste aantal abonnees, en de organisatie had dringend nood aan extra faciliteiten om alle gewenste voorstellingen en evenementen te brengen. Vanaf 24 september is dat euvel van de baan. Het Warandep'ant, het nieuwe gebouw dat pal naast de oude Warande staat, is een imposant gebouw waarvoor de organisatie grootse plannen heeft. 'Op termijn hopen we dat het "de" concertzaal van de Kempen wordt,' vertelt Staf Pelckmans, de directeur van de Warande, 'er zijn maar liefst achthonderd staanplaat-sen.'Ook de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) krijgt er binnenkort een zaal bij. De oude schouwburg in de Lakensestraat wordt momenteel volledig gerenoveerd, en als alles volgens plan verloopt, moet hij speelklaar zijn tegen 2006. De schouwburg zit zo opnieuw in het centrum van de hoofdstad, en hoopt hierdoor een nog breder publiek te bereiken. Verder wil de KVS de 'V' in de naam een eigentijdse en interculturele invulling geven. 'De "V" in KVS staat voor ons niet voor een eng nationalisme, maar wel voor een open en inclusief Vlaanderen', zegt Kathy Van Den Bossche, persverantwoordelijke van de KVS. Verder heeft de schouwburg ook plannen om een internationale dimensie aan zijn werking te geven: daarbij staan gerichte bezoeken aan bepaalde theaters en landen - ook buiten Europa - centraal, met de bedoeling tot echte uitwisselingen te komen. Momenteel zijn de voorstellingen van Martino en de begeleidende workshops in Kinshasa daarvan een voorbeeld. Met de subsidies voor 2006 tot 2009 zijn er middelen om dergelijke projecten verder uit te bouwen. De Vooruit in Gent doet zijn naam alle eer aan met een programma dat vooral verrast. De organisatie stelde zes 'trajecten' samen: Podium, Concerten, Uitgelezen, Toestanden, Fricties en Parties. Opvallend is het terugkerende contrast: tussen traditionelere kunst zoals literatuur (Uitgelezen) en hedendaagse multimedia-installaties (Fricties), tussen Vooruit Pop en Vooruit Geluid, dat dit jaar de Russische muziek onder de loep neemt. T.C.