Het was een verrassing van formaat: op 6 oktober kondigde Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) aan dat er in Vlaanderen de jongste twee jaren 8000 hectare bos bij is gekomen. De milieuorganisatie BOS+ stelt echter al jaren dat het Vlaamse beleid ertoe leidt dat Vlaanderen bossen verliest in plaats van erbij krijgt.
...

Het was een verrassing van formaat: op 6 oktober kondigde Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) aan dat er in Vlaanderen de jongste twee jaren 8000 hectare bos bij is gekomen. De milieuorganisatie BOS+ stelt echter al jaren dat het Vlaamse beleid ertoe leidt dat Vlaanderen bossen verliest in plaats van erbij krijgt. De milieubeweging vroeg de minister het kaartmateriaal waarop de cijfers gebaseerd waren openbaar te maken. Dat is niet gebeurd, maar onder meer hoogleraar Bart Muys van de Afdeling Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven kreeg het te zien. Zijn analyse is ontnuchterend: 'Het gebruikte meetsysteem, de Bos-wijzer, is veel te gevoelig en geeft aan- leiding tot het definiëren als bos van gebieden die niets met een bos te maken hebben. Er is ook onvoldoende rekening gehouden met het criterium van minstens 0,5 hectare om een gebied als bos te kunnen bestempelen.' De gevolgen zijn soms hilarisch. Zo is de 0,3 hectare grote rotonde tussen Tervuren en de ring rond Brussel een bos geworden. Ophogingen van meer dan 3 meter in het landschap zijn bos geworden, zelfs als er geen boom op staat, zoals het vormingsstation Antwerpen-Noord van de Spoorwegen. Het Peerdsbos in Brasschaat is uitgebreid met een grote lap bos, helaas in de vorm van een uitgestrekte villawijk. Straten met een dubbele bomenrij, golfterreinen, serrecomplexen: allemaal bos geworden. 'Er is vooral in tuinen bos bij gekomen', stelt Muys, die op basis van de Boswijzer niet kan zeggen of er effectief ook maar 1 hectare écht bos is toegevoegd door Schauvlieges beleid: 'Daarvoor is de foutenmarge op het systeem te groot. Maar het is veelzeggend dat een kaart in het topvakblad Science van vorige week suggereert dat er de jongste twaalf jaar in Vlaanderen slechts enkele honderden hectaren bos zijn bij-gekomen, terwijl er in dezelfde periode duizenden hectaren zijn verdwenen.' Vlaams Parlementslid en milieu-expert Bart Martens (SP.A) is categoriek: 'Ondanks de dure afspraken in het regeerakkoord is er geen bosuitbreiding gekomen. De Vlaamse regering engageerde zich om de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beloofde 10.000 hectare bijkomende bosbestemmingen te realiseren, maar ze komt nog altijd 7600 hectare te kort.' Bert De Somviele, directeur van BOS+, wijst erop dat Schauvlieges jubelende aankondiging er kwam na aanhoudende kritiek op het uitblijven van een bos-beschermingsplan, ondanks vier jaar van beloften en tien jaar van studies. Hij hamert erop dat de toekomst van zonevreemde bossen dringend veilig moet worden gesteld. Momenteel liggen er nog altijd waardevolle, zelfs onvervangbare bossen in gebieden die een bestemming als woongebied of industriezone kregen. In plaats van tuinen in bossen om te toveren, zou Schauvliege er beter voor zorgen dat echte bossen niet kunnen verdwijnen. Dirk Draulans